Vzad <<  >> Vpred

Šach

(6. 12. 1984)


Problém č. 82/1

Eriks Lazdiňš

Ukrajinský konkurz 1956

Mat 2. ťahom (6-4)Už po 6-krát riešiteľská súťaž

Dnešnými šachovými problémami začíname VI. ročník našej riešiteľskej súťaže, v ktorej riešiteľom predložíme v priebehu 10 týždňov 20 šachových problémov (12 dvojťažiek, 2 trojťažky, 1 štvorťažka, 2 pomocné maty a 3 štúdie). Všetky problémy budú reprodukcie a uverejníme ich vždy po dva s tým, že jeden problém bude na diagrame a ďalší v kontrolnej notácii.

Problém č. 83/2, Ján Valuška, I. cena, Karpaty 1968. Mat 2. ťahom. Biely: Ke8, Va4, Vh6, Pb3, f3, g3 (6). Čierny: Ke5 (1).

V riešiteľskej súťaži možno získať 3. výkonnostnú triedu ak riešiteľ vyrieši aspoň 10 problémov. Aj v tomto ročníku budú dve súťaže, a to súťaž pre riešiteľov z okresu Bardejov a súťaž pre riešiteľov mimo okresu. V každej súťaži prví piati budú odmenení vecnými a knižnými cenami a okrem toho 5 riešitelia z okresnej súťaže, ktorí vyriešia aspoň 5 problémov, budú vyžrebovaní a odmenení knižnými cenami.

Dnešné problémy by nemali riešiteľom narobiť väčšie ťažkosti a preto očakávame veľa lístkov, ktoré treba posielať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred