Vzad <<  >> Vpred

Šach

(19. 12. 1985)


Problém č. 106/5

Vladimír Pachman

I. cena

ČSZTV 1960

Mat 3. ťahom (5-6)Riešiteľská súťaž

Problém č. 107/6: Jefim Ruchlis, 1. č.u., British C.P.S. 1960. Biely: Kb2, Df7, Vd2, Jf2, Jd5, Sc5, Pg3 (7). Čierny: Ke5, Da6, Va7, Sh8, Jh4, Pa5, b3, c7, g5 (9). Mat 2. ťahom.

Dnešné úlohy už začínajú mať súťažný obsah a takýto "tvrdší" obsah riešenia potrvá až do konca súťaže, kde vyvrcholí v záverečnom finiši, ale verte, že keď človek chce, tak dokáže veľké veci a čím je riešenie obtiažnejšie, tým je krajší pôžitok z hry, lebo ako sa hovorí: na bolesti rastie láska. Prvé dve skladby boli zaradené do albumu FIDE. Tento album predstavuje zbierku najlepších úloh na svete za určité obdobie.Problém č. 108/7

Stanislav Schullery, Bardejov a

Milan Bednár, Kurima

originál pre PN

Mat 2. ťahom (8-8)Problém č. 109/8: Herbert Grasemann, Deutsche Schachblätter 1948. Biely: Kh1, Db1, Vd3, Vf8, Sc4 (5). Čierny: Ke4, Va2, Sc6, Sd2, Pe5, g4, g5 (7). Mat 2. ťahom.

Originál, ktorý uvádzame (č. 108/7) vznikol po vzájomnej spolupráci autorov nášho okresu a predstavuje modernú skladbu v spojení troch tém.

Stav riešiteľskej súťaže uverejníme po 10. a 20. kole. Aj riešenia dnešných štyroch úloh zašlite do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred