Vzad <<  >> Vpred

Šach

(16. 1. 1986)


Problém č. 114/13

Johannes Öhquist

Hufvudstadsbladet 31.03.1921

Mat 3. ťahom (4-3)Riešiteľská súťaž

Problém č. 115/14 Erkki Aukusti Wirtanen, 7 Suomen Sosialidemokraatti 30.04.1933. Mat 3. ťahom. Biely: Kc3, Dd5, Pe4 (3). Čierny: Ka4, Pb6, c4, d6 (4).

Obe trojťažky sú miniatúrne skladby (maximálne 7 kameňov) a nie sú preto zvlášť obtiažne na riešenie, ale naopak, pre skladateľa je umením urobiť s takým malým počtom figúr kvalitnú skladbu.

Riešenie zašlite do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie:

Problém č. 108/7 Schullery a Bednár: 1.S:e5? (C) hrozí 2.Jc3 (A), Jf2 (B) mat, 1...Jd1! (a), 1.Sc3? (A) hrozí 2.Jf2 (B), V:e5 (C) mat, 1...Df6! (b), 1.Sf5? (B) hrozí 2.V:e5 (C), Jc3 (A) mat, 1...Da5! (c), 1.Se3! hrozí 2.Jc3 (A), Jf2 (B), V:e5 (C) mat, 1...Jd1 (a), Df6 (b), Da5 (c) 2.V:e5 (C), Jc3 (A), Jf2 (B) mat. Moderná skladba, ktorá obsahuje cyklickú Pseudohanneliusovu tému, Fleckovu a Bednárovu tému cyklickej zámeny funkcií polí.

Problém č. 109/8 Grasemann: 1.S:f7! hrozí 2.Sg6 mat, 1...Kf4+, Kf5+, Se6 2.Sd5, Vf3, Sd5 mat. Pekná batériová hra s možnosťou šachovania bieleho kráľa. -mb-


Vzad <<  >> Vpred