Vzad <<  >> Vpred

Šach

(4. 2. 1988)


Problém č. 150/14

Milan Bednár, Kurima

originál pre PN









Mat 2. ťahom (12-9)



Riešiteľská súťaž

Problém č. 151/15: Milan Bednár, Kurima, III. cena, Hlas ľudu 1984. Biely: Kg4, Vd8, Vf4, Jc1, Jg5, Pd2, e2, f2, f6 (9). Čierny: Ke5, Jh8, Pc4, c5, c6, d3, e7, f3, f7, g6 (10). Mat 2. ťahom.

Riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 147/11 Maruta: 1.Sg5! tempo, 1...b4 2.Vd8+ K:c5 3.S:e3 mat, 1...e2 2.J:f3+ Kd3 3.Vd8 mat, 1...f2 2.S:e3+ K:e3 3.D:e5 mat, 1...e6 2.D:e5+ K:e5 3.J:f3 mat, 1...Jf6 2.Dd8+ Jd5 3.D:d5 mat, 2...Jd7 3.D:d7 mat. -mb-


Vzad <<  >> Vpred