Vzad <<  >> Vpred

Šach

(14. 1. 1988)


Problém č. 147/11

Hidajat Maruta, Indonézia

III. cena

Probleemblad 1969

Mat 3. ťahom (11-11)Riešiteľská súťaž

Tentokrát už len jeden problém, pretože problémy sú riešiteľsky trochu náročnejšie na riešenie. Netreba však zabúdať udať všetky varianty, aby riešiteľ zbytočne nestrácal body. Stav riešiteľskej súťaže uverejníme po 12. kole. t. j. pri uverejnení posledného problému a potom na konci súťaže.

Riešenie týchto problémov treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 141/5 Mikan: 1.Ke6! tempo, 1...Kh4 2.Dh2+ Kg4 3.S:h5 mat, 1...g4 2.S:h5 g3 (Kh4) 3.Dh1 (D:g4) mat, 1...h4 2.Sh5 g4 3.S:g4 mat.

Problém č. 142/6 Riihimäki: 1.Se4! hrozí 2.S:b2 mat, 1...J:e4, V:e4, D:e4, f:e4, S:e4, D:b6, c4, Jdc4 2.Jc4, V:f5, D:c7, e:f4, S:b2, Dd5, Dd4, J:c4 mat. -mb-


Vzad <<  >> Vpred