Vzad <<  >> Vpred

Šach

(21. 1. 1988)


Problém č. 148/12

Ing. Ilja Mikan

Zemědelské noviny 1979

Mat 3. ťahom (5-9)Riešiteľská súťaž

Znova problém od Ing. Mikana, ktorý sa veľmi zaslúžil o rozvoj českej školy. Po objavení riešenia riešiteľ iste uzná krásu tohto problému, ktorý obsahuje 5 modelových matov. Modelový mat je taký, keď pri mate je okolo čierneho kráľa obsadené pole len jedenkrát, pričom sú aktívne všetky biele figúry.

Riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 143/7 Hašek: 1.Kc6! a5 2.Kd7 a4 3.Ke8 a3 4.Kf8 a2 5.h7 a1D 6.h8D+ a výhra, 1...b5 2.Kd7 b4 3.Ke8 b3 4.Kf8 b2 5.h7 b1D 6.h8D+ K:f5 7.Dh7+ výhra.

Problém č. 144/8 Blumenthal: 1.Sb8! K:d5 2.Vc7 Kd6 3.Vd4 mat. Veľmi pekný úvodník, ktorého význam sa ukáže až pri mate, tým, že zabraňuje patu. -mb-


Vzad <<  >> Vpred