Vzad <<  >> Vpred

Šach

(28. 1. 1988)


Problém č. 149/13

Rostislav N. Alexandrov

Šachmatnyj listok 1929

Biely začne a vyhrá (4-3)Riešiteľská súťaž

Druhá štúdia v tejto súťaži je trochu náročnejšia ako prvá, ale aj táto je jednoduchá, keď sa objaví úvodník. Štúdia konči 8. ťahom, keď je jasné, že biely už vyhrá.

Riešenie treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Problém č. 145/9 Loyd: 1.Dg3 hrozí 2.Dg8 Ka4 3.Da2 mat, 2...Ka6 3.Da2 mat, 1...Ka6 2.D:c7 a 3.Db6 mat, 1...Ka4 2.Dc3 a 3.Db4 mat, 1...Sb3 2.D:c7 Ka4 3.Da1 mat. Z jednoduchosti Loyd indukuje úžas nielen skrytým úvodníkom, ale aj elegantnou hrozbou a na skromný materiál aj bohatým obsahom. Toto bol komentár jedného riešiteľa z Hlasu ľudu.

Problém č. 146/10 Reiprich: Pokusy: 1.Kd2?, 1.Db3?, 1.Jdc5?, (Jec5), 1.Jdc2?, 1.Jb6? viaznu postupne na 1...g2!, 1...Sc6!, 1...Sc4!, 1...g2!, 1...Sd3! Rieši jedine: 1.Jg5! hrozí 2.Je6, Jf3 mat, 1...Kd5, Ke3, Sd3 2.Dc5, Dd2, Dc5 mat. Výborný úvodník, ktorý uvoľňuje čiernemu kráľovi dve voľné polia. -mb-


Vzad <<  >> Vpred