Vzad <<  >> Vpred

Šach

(10. 3. 1988)


Správne riešenie

Problém č. 149/13 Alexandrov: 1.Ve6+ Kd7 2.Sf5 Dd8 3.Sh3 f3 4.Kd1 f2 5.Ke2 f1D+ 6.K:f1 Da8 7.Ve8+ K:e8 8.Je7+ a vyhrá.

Problém č. 150/14 Bednár: 1.Ve6! tempo, 1...d2 2.J:b6 mat, 1...d:c2 2.J:b6 mat, 1...b5 2.V:c6 mat, 1...c5 2.V:b6 mat, 1...Sľub. 2.Sb7 mat. Ale aj VR 1.S:c6! hr. 2.a8D(V), Sc6-b5 mat, 1...Sd7 2.a8D(V), Sb7 mat.

Problém č. 151/15 Bednár: Zvodník 1.e:d3 (A) tempo, 1...e6, e:f6 2.J:f3 (B), Ve4 (C) mat, viazne na 1...c3! (a). Zvodník 1.e:f3? (B) tempo, 1...e:f6, c3 2.Ve4 (C), J:d3 (A) mat, viazne na 1...e6! (b). Zvodník 1.e4? (C) tempo, 1...c3, e6 2.J:d3 (A), J:f3 (B) mat, viazne na 1...e:f6! (c). Rieši 1.e3 tempo, 1...c3 (a), e6 (b), e:f6 (c) 2.J:d3 (A), J:f3 (B), Ve4 (C) mat. Autorova téma: matujúce ťahy vo zvodníkoch sa cyklicky striedajú na zvodníkových poliach. Všetky zvodníky obsahujú jednotný zoslabujúci motív blokovania poľa matujúcej figúre. Kombinácia s ďalšou konštrukčnou témou albino vyniesla skladbe vysoké vyznamenanie.

Problém č. 152/16 Pachman: 1.g3! tempo, 1...Ja4(Jd1) 2.Jf3+ S:f3 3.Jf5+ Ke4 4.d3 mat, 1...Jd3 2.Jf5+ S:f5 3.Jf3+ Ke4 4.Dc6 mat, 1...Jc4 2.D:c4+ Ke5 3.Jge4 hr. 4.d4 mat.


Konečný stav riešiteľskej súťaže

48 bodov: I. Bandžuch a M. Revay (Sp. N. Ves), J. Repka (Kurima) a J. Valuška (Zvolen),

45 b.: Ing. J. Burda (Havířov), R. Lokaj (Hanigovce), Ing. J. Karel (Praha),

44 b.: O. Repka (Kurima),

34 b.: J. Gmitter (Bardejov),

33 b.: P. Kruško (Chmeľová).

Prví štyria a piaty vyžrebovaný Ing. J. Karel získavajú knižnú cenu.

Okrem toho sme v redakcii vyžrebovali majiteľa knihy Šachovskij informátor 1982, ktorej majiteľom sa stal M. Revay.

Knihy pošleme aj ďalším trom vyžrebovaným: J. Burdovi, J. Gmitterovi a O. Repkovi. Za jubilejný, 150. vyriešený problém odmeníme P. Kruška.

Všetkým riešiteľom i čitateľom, ktorí sledovali rubriku Riešiteľská súťaž, ďakujeme a tešíme sa na jubilejný 10. ročník. -mb-


Vzad <<  >> Vpred