Vzad <<  >> Vpred

Šach

(15. 12. 1988)


Problém č. 153/1

Milan Bednár, Kurima

originál pre PN

Mat 2. ťahom (11-12)Začína sa 10. ročník riešiteľskej súťaže

Problém č. 154/2: Jan Hannelius, Thema Danicum 1982. Biely: Kd3, Dh3, Jf5, Jh7, Pd7, f7 (6). Čierny: Kg6 (1). Mat 2. ťahom.

Dnešným problémom, ktorý znázorňuje číslo 10 - jubileum našej súťaže - a ktorý je 28. originálom v našej rubrike (z toho 2 prvotiny), obsahuje tempovú hru.

Riešenie oboch problémov treba zaslať do 10 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Opäť sú tu šachové hlavolamy

Do jubilejného 10. ročníka vstupuje naša riešiteľská súťaž. Keďže ide o jubilejný ročník, chceme súťaž urobiť atraktívnejšou, ako po iné roky. Po prvýkrát sa objavila táto šachová rubrika 21. decembra 1979. Dosiaľ sa do nej celkove zapojilo 99 riešiteľov, teda čakáme na stého riešiteľa.

Zároveň v tomto ročníku okrem dlhodobej súťaže vypisujeme spolu s VŠZ OV ČSZTV majstrovstvá okresu v riešení šachových problémov na rok 1988, kde prví traja dostanú diplomy a medaily a zaistia si postup na krajskú súťaž. Víťaz navyše splní normu pre udelenie II. VT. Okresná i dlhodobá súťaž prebehnú súbežne. Riešiteľom predložíme 20 šachových problémov rôzneho žánru, pričom vždy jeden problém vyjde na diagrame a jeden v kontrolnej notácii. Pre prvých 10 v dlhodobej súťaži a pre 5, ktorí budú vyžrebovaní, sú pripravené knižné odmeny.

Pre pestrosť rubriky vám predstavíme skladateľov z nášho okresu a zájdeme trocha do malej histórie šachu v okrese. Zároveň prosíme čitateľov, aby nám napísali svoj názor na túto rubriku, najmä to, či v nej máme pokračovať aj v budúcnosti. Celú súťaž vedie Milan Bednár, náš dlhoročný spolupracovník, na ktorého sa treba pri všetkých nejasnostiach okolo súťaže obrátiť a neadresovať prípadné pripomienky redakcii PN. -mb-


Vzad <<  >> Vpred