Vzad <<  >> Vpred

Šach

(22. 12. 1988)


Problém č. 155/3

Stanislav Schullery, Bardejov

originál pre PN

Mat 2. ťahom (5-4)Riešiteľská súťaž

Problém č. 156/4: Tauno Nylund, Stella Polaris 1967. Biely: Kf1, Dh6, Ja3, Jh4, Sb8, Se8 (6). Čierny: Ke4 (1). Mat 2. ťahom.

Mladý skladateľ z Bardejova predstavuje riešiteľom veľmi jednoduchú skladbu pre povzbudenie začiatočných riešiteľov. Autora vám neskôr bližšie predstavíme.

Riešenia dnešných problémov treba zaslať do 10 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Bodovanie za riešenie problémov bude ako po minulé roky, teda za 2, 3, 4-ťažku po 2, 3, 4 body, za štúdiu 5 bodov. Za udanie správneho vedľajšieho riešenia bodujeme tým istým počtom bodov ako za hlavné riešenie. Za udanie nekorektnosti (duál, neriešiteľnosť, nelegálnosť pozície) bodujeme 1 bodom. Avšak za udanie nesprávnej nekorektnosti strhneme 1 bod. Problémy poslané po termíne (rozhoduje poštová pečiatka) nebodujeme. Riešenia najlepšie posielať na korešpondenčnom lístku a odporúčame vždy uviesť prvé ťahy (úvodníky) z predchádzajúceho čísla. Stav riešiteľskej súťaže uverejníme po 14. kole a po skončení súťaže.


Trochu z histórie

Všetkých 9 ročníkov sa zúčastnili riešitelia Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, pričom celkove to predstavuje 385 bodov za riešenia a Ing. Jaroslav Karel z Prahy 356 bodov. -mb-


Vzad <<  >> Vpred