Vzad <<  >> Vpred

Šach

(5. 1. 1989)


Problém č. 159/7

Samuel Loyd

Mail and Express 1892

Mat 2. ťahom (4-8)Riešiteľská súťaž

Problém č. 160/8: Hellmuth Konrad Laaksonen, I. cena, Boldemann 1942. Biely: Ke6, Dg4, Jg6, Va4 (4). Čierny: Ke8, Vh8, Sa5 (3). Mat 2. ťahom.

Dnešné problémy sú tak trochu "odpočinkové", ale majú pekné úvodníky.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 10 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Trocha z histórie

Výsledky okresných majstrovstiev v praktickom šachu.

1977: 1. Cuper, 2. Ing. V. Kantuľák, 3. Ing. Kotvan;

1978: 1. Cuper, 2. Manák, 3. Dzuriš;

1979: 1. Bicák, 2. Bednár, 3. Dzuriš;

1980: 1. Cuper, 2. Kovaľ, 3. Mydlo;

1981: 1. Brodzák, 2. Marušák, 3. Kovaľ;

1982: 1. Čerchlan, 2. Kovaľ, 3. M. Kantuľák;

1983: 1. Kovaľ 2. Marušák, 3. Struhár;

1984: 1. Kotulič, 2. Čopák, 3. Grega;

1985: 1. Gmitter, 2. Mydlo, 3. Struhár;

1986: 1. M. Kantuľák, 2. Mydlo, 3. Dzuriš;

1987: 1. Mydlo, 2. Marušák, 3. Dvorský;

1988: 1. Kovaľ, 2. Bekiaris, 3. Čopák.


Správne riešenie

Problému č. 153/1 Bednár: 1.D:f6! tempo, 1...Dľub, Sg5, Vg5, V:h4, Jgľub, Jbľub, h:g2 2.Jg6, D:d6, D:h4, Je6, J:d5, J:g2 mat. Úvodník umožní 4 varianty, ktoré neboli pred ním.

Problému č. 154/2 Hannelius: 1.De3! tempo, 1...K:f5, K:f7, Kh5, K:h7 2.De4, De8, Dg5, Dh6 mat. Hviezdicová téma s pokusnou hrou. -mb-


Vzad <<  >> Vpred