Vzad <<  >> Vpred

Šach

(11. 2. 1988)


Problém č. 152/16

Vladimír Pachman

I. cena

SVTVS 1954

Mat 4. ťahom (6-5)Riešiteľská súťaž

A je tu posledný problém dlhodobej riešiteľskej súťaže, ktorý, ako býva zvykom, je najnáročnejší a ktorý väčšinou rozhoduje o konečnom poradí. Je to pomerne náročná štvorťažka, v ktorej treba udať všetky varianty. Autor tejto skladby bol jeden z posledných veľmajstrov v našej republike pre kompozičný šach. Riešitelia iste ocenia krásu kombinácie, ktorá si právom zaslúžila na turnaji I. cenu.

Riešenia treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Správne riešenie

Riešenie problému č. 148/12 Mikan: 1.Jc2! hrozí 2.Dc7+ Kd5 3.Jf4 mat, 1...Kd5 (Kb5) 2.Jc3+ Kc4 3.Dc7 mat, 1...f5 2.Sg8+ Kd3 3.Je1 mat, 1...Jb3 2.Ja3+ Kd5 3.Se4 mat, 1...Sb5 2.Dd6 a 3.Dd4 mat. Česká škola a päť modelových matov, bez bielych pešiakov.


Stav riešiteľskej súťaže po 12. kole

35 bodov: I. Bandžuch (Sp. N. Ves), R. Lokaj (Hanigovce), J. Repka (Kurima), M. Revay (Sp. N. Ves),

34 b.: J. Valuška (Zvolen),

32 b.: Ing. Burda (Havířov), Ing. J. Karel (Praha),

31 b.: O. Repka (Kurima),

29 b.: P. Kruško (Chmelová),

20 b.: J. Gmitter (Bardejov),

10 b.: Ing. B. Tkáč (Bardejov),

6 b.: J. Miženko (Kružlovská Huta).


Vzad <<  >> Vpred