Vzad <<  >> Vpred

Šach

(17. 12. 1987)


Problém č. 141/5

Ing. Ilja Mikan

3. čestné uznanie

Smer 1961

Mat 3. ťahom (3-4)Riešiteľská súťaž

Problém č. 142/6 Seppo Riihimäki, Fínsko, Hlas ľudu 930 8.11.1979. Biely: Kf7, Dd8, Vf1, Vh5, Sa1, Sf3, Jb6, Jg3, Pe3 (9). Čierny: Ke5, Db7, Vf4, Sb1, Sg5, Jb2, Jd2, Pa2, c5, c7, e7, f5 (12). Mat 2. ťahom.

V trojťažke je znova česká škola úlohová. Táto téma sa najviac hodí pre trojťažky. Problém má nenápadný úvodník. V dvojťažke sa skoro všetko odohráva na jednom poli.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 14 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Bodovanie v dlhodobej súťaži je tradičné, t. j. za 2, 3, 4-ťažku, po 2, 3, 4 body, za štúdiu 5 bodov. Ak by sa objavilo vedľajšie riešenie (VR), čiže iné riešenie, ktoré autor nevidel, tak sa toto VR boduje rovnako ako hlavné riešenie. Taktiež za správne udanie tematického duálu, t. j. druhého matu po jednej obrane, alebo za udanie neriešiteľnosti problému, sa bude bodovať po jednom bode. Ale za udanie týchto nekorektností, ktoré nie sú správne, sa bude po bode strhávať. Problémy sú však preskúšané, takže je malá pravdepodobnosť týchto nekorektností. -mb-


Vzad <<  >> Vpred