Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 5. 5. 1981)


Problém č. 304

Jurij Bazlov

II. cena

New Statesman 1975

Biely vyhráKontrolná notácia: b. Ke7 Sc3 Sg6 Jd3 (4). č. Ka6 Vg1 Pd4 (3), biely začne a vynúti výhru. Dokončenie riešenia (do 11. ťahu) pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 296 vyhrávajú: Ladislav Ertinger z Dubníka, Milan Fabianič z Bratislavy a Soňa Schmeringová z Hornej Stredy, okr. Trenčín.

Riešenie problému č. 301 (Chortov): 1.Jd6 Ve7+ 2.Kf2 Ve6 3.Va1+ Kb6 4.Jc4+ Kc5 5.Jf4 Ve4 6.Je5! V:f4+ 7.Ke3 Vf5 8.Ke4 Vh5 9.Va5+ 10.J+ 11.V:h5 a vyhrá. Veľmi jemná štúdia, v ktorej biely bojuje o záchranu svojho materiálu, aby nakoniec získal cudzí...

Jeden z najväčších štúdiových turnajov posledného desaťročia, ktorý vypísal americký časopis New Statesman roku 1975, skončil sa veľkým úspechom sovietskych skladateľov, a to najmä Jurija Bazlova, ktorý získal obe hlavné ceny. Prvú sme už priniesli pod č. 292, dnes uverejňujeme druhú, riešiteľsky možno ešte náročnejšiu. Je to dielo pre riešiteľov vyšších výkonnostných tried – tí ostatní iste privítajú prezradenie väčšej časti obsahu: 1.Jb4+ Ka5 2.Je6+ Ka4 3.Sc2+ Kb5 4.Jd4+ Kc4 5.Sb2 Vg2 6.Sa1 Vg1 čo urobí biely teraz, ak nechce remizovať opakovaním ťahov (7.Sb2?)?


Vzad <<  >> Vpred