Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 5. 1981)


Problém č. 305

Ivan Skoba

4560 Šachové umenie 5/1976

Sériovoťahový pomocný

mat 33. ťahomKontrolná notácia: b. Kc5 Sg4 Jd3 Jf4 (4), č. Kf1 Pc2 (2), čierny vykoná sériu 33 ťahov a pomôže bielemu dať mat 1. ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 302 (Wurzburg): 1.Ve2!! tempo 1...Kb5, Kd5, d5 2.Vc2, Sg2, Ve6 mat. Chutná trojvariantovka s ideálnym úvodníkom. Takéto diela ani po 50 rokoch nestratia svoj šarm.

Na spestrenie nášho miniatúrkového seriálu dnes zaraďujeme (zatiaľ výnimočne) tzv. sériovoťahový pomocný mat: čierny v ňom vykoná sériu tridsaťtri ťahov bezprostredne za sebou tak, aby mu potom biely mohol dať jednoťahový mat. Z hľadiska hraného šachu je to nezmysel, nemal by však súdiť ten, kto ešte takýto problém nevyriešil. Je nesporné, že sériovoťahové problémy majú svoje osobitné čaro, svojich špeciálnych skladateľov, aj svoje publikum. Československým špecialistom číslo jeden je Ivan Skoba z Rožňova pod Radhoštěm, autor viacerých rekordných problémov a "objaviteľ" niekoľkých tém. Dnešná jeho miniatúrka predstavuje dĺžkový rekord pri použití 6 kameňov bez brania. A my sme presvedčení, že okrem toho sa bude aj páčiť...


Vzad <<  >> Vpred