Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 4. 1981)


Problém č. 303

Marián Križovenský

3. čestné uznanie

BCPS C 31. 5. 1980

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kc7 De8 Vc4 Vf2 Sd7 Sg1 Jg8 Pb2 c3 d3 e6 f3 f4 (13), č. Kd5 Sf8 Jg4 Pc6 d4 e5 e7 (7), mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 300 (Labai): 6 zvodností 1.Jg4? f:g5 2.Jh6 mat, 1...K:g5!, 1.Je4? f:e5 2.Vg5 mat, 1...d:e4!, 1.Ke7? f:g5 2.Vf8 mat, 1...f:e5!, 1.Kg7? f:e5 2.Vf8 mat, 2...f:g5!, 1.Se7? f:g5, f:e5 2.V:g5, Sg4 mat, 1...K:e5!, 1.Ve1? f:g5, f:e5 2.Sg4, V:e5 mat, 1...K:g5!, riešenie 1.Vf8 tempo 1...f:g5, f:e5 2.Ke7, Kg7 mat. Rozložená zámena piatich matov vrátane zamen troch obrán a jednej z úvodníkových tém. Zaujímavá "neúplná" symetria.

Britská kompozičná organizácia prišla minulý rok s užitočnou myšlienkou založiť tradíciu medzinárodných skladateľských súťaží pre autorov do 21 rokov. Už prvý ročník sa stretol s ohlasom v mnohých štátoch, ale čo nás osobitne teší, dokázal aj veľmi dobrú úroveň našich mladých skladateľov. V oddelení troj– a viacťažiek získal čestné uznanie Peter Polák z Borského Petra a vo dvojťažkách dve čestné uznania Marián Križovenský z Vranova nad Topľou. Jedno z nich, ktorému by mnohí rozhodcovia iste udelili cenu, uverejňujeme na dnešnom diagrame – okrem riešenia si všimnite zvodnosti 1.b4, Df7, Ve2?


Vzad <<  >> Vpred