Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(24. 3. 1981)


Problém č. 300

Zoltán Labai

1.–2. čestné uznanie

Hlas ľudu 1979

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kf7 Vg1 Vh8 Sd6 Sf3 Je5 Jg5 Pc6 d2 e6 g6 h3 h7 (13), č. Kf5 Pd3 d4 d5 f4 f6 h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 801 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 293 vyhrávajú: František Bukovinský zo Žiliny, Štefan Matyšák z Rakovej, okr. Čadca a Jozef Sloboda z Bratislavy.

Riešenie problému č. 297 (Kiss): 1. zvodnosť 1.Df2? hrozí 2.Jc5 mat, 1...Jd3 2.Sd5 mat, 1...Je3!, 2. zvodnosť 1.d5? hrozí 2.Jf2 mat, 1...V:d4 2.Jc5 mat, 1...Jd3!, 3. zvodnosť 1.Jb4? hrozí 2.Sd5 mat, 1...Je3 2.Jf2 mat, 1...V:d4!, riešenie 1.Dh3 tempo, 1...V:d4, Jd3, Je3 2.Jc5, Sd5, Jf2 mat. Jedna z cyklických foriem témy hrozbových antiparadoxov, o ktorej teoretici môžu diskutovať, či predstavuje zároveň Hanneliusovu tému.

Charakteristickým rysom pravidelných každoročných dvojťažkových turnajov bratislavského Hlasu Ľudu je široká a úspešná účasť sovietskych skladateľov. Roku 1979 vyhrali dokonca všetky tri ceny a ešte osem ďalších vyznamenaní. Z našich autorov sa najlepšie umiestnil Zoltán Labai s dvojťažkou, ktorá má nie menej ako 7 fáz – tentoraz prenecháme na riešiteľov nájdenie nielen úvodníka, ale aj šiestich zvodníkov.


Vzad <<  >> Vpred