Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(1.3.1996)


Skladba č. 2914W. J. Bairdová

Illust. Sporting&Dramatic News 1902

Mat 2. ťahomRiešiteľská súťaž

Dvojťažkou na dnešnom diagrame otvárame v našej rubrike novú riešiteľskú súťaž, v ktorej vyhrajú štyria prví riešitelia peňažné ceny 800 – 600 – 400 – 200 Sk.

Okrem toho odmeníme knižnými cenami ďalších štyroch riešiteľov s najväčším počtom bodov a štyroch vyžrebovaných riešiteľov spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň tri skladby. Spolu bude teda 12 výhercov, pričom do súťaže patria všetky skladby, ktoré uverejníme v rubrike počas 12 týždňov. Pri rovnakom počte bodov sa peňažné ceny budú deliť.

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj rodinné kolektívy. Riešenia treba posielať vždy do 18 dní od uverejnenia skladby na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). Bodovanie v súťaži je takéto: Za správne riešenie dvojťažky dostanú riešitelia dva body, za trojťažku tri body atď. Objavenie vedľajšieho riešenia (inej možnosti bieleho v prvom ťahu, ktorá vedie tiež k cieľu) ohodnotíme rovnakým počtom bodov ako hlavné riešenie, udanie závažného duálu (druhého pokračovania po tematickej obrane) 1 bodom. Za oznámenie neriešiteľnosti sa priznáva 1 bod, ak však riešiteľ pritom uhádne intenciu (autorské riešenie), dostane navyše príslušný počet bodov. Jeden bod dávame aj za dôkaz prípadnej ilegálnosti (ak ide o postavenie, ktoré nemožno odvodiť zo základného postavenia partie). Nesprávne uvedené vedľajšie riešenie, neriešiteľnosť alebo ilegálnosť pozície ohodnotíme strhnutím jedného bodu. V riešení treba uviesť prvý ťah, hrozbu (alebo tempo) a jednotlivé varianty až do matu. Pokiaľ v súťaži uverejníme aj iné druhy skladieb ako priame matové úlohy, bodovanie uvedieme pri každej osobitne.

Kontrolná notácia diagramu: biely Kb2 Df3 Jb3 Jd3 (4 kamene), čierny Kc4 Jf6 Pb5 d6 (4), biely (ktorého pešiaci idú na šachovnici zdola nahor) začne a po každej obrane čierneho dá ihneď mat. Po prvom ťahu sa čierny dostáva do nevýhody z ťahu, čo sa zvykne označovať ako "tempo". Dvojťažku zložila svetoznáma anglická šachová skladateľka (1859-1924), autorka okolo 2000 skladieb.

* Časopisy za riešenia skladieb č. 2903 a 2904 vyhrávajú: Marián Križovenský, Vansovej 4, 080 01 Prešov, Igor Polák, Nábrežie 2, 942 01 Šurany a Pavol Vojtela, 958 44 Klátová Nová Ves.

Riešenie skladby č. 2908 (Ložek): a) 1.Vf8 e:f8S 2.Sg4 Sd6 mat, b) 1.Vb8 c:b8V 2.Dg3 Vb4 mat. Pekné premeny pešiakov na slabšie figúry a nasledujúce modelové maty.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 8. marca t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred