Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(23.2.1996)


Skladba č. 2912

Aaron Hirschenson

I. cena

Gvozdják-30 C 16.11.1995

Mat 2. ťahom

 


 

Skladba č. 2913 – originál

Alexander Pituk

Banská Štiavnica

Pomocný mat 2. ťahom

4 riešeniaPitukov pomocný mat

Prvý diagram získal prvú cenu v súťaži, o ktorej píšeme nižšie: osobitne si treba všimnúť zvodnosť 1.J:d7?. Pekným originálnym pomocným matom nás opäť prekvapil neúnavný majster Pituk: každé zo štyroch riešení sa končí modelovým matom. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 81 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2912 b. Kh7 Dd1 Va5 Vh3 Sf5 Sf8 Jc5 Je2 Pc3 (9), č. Kc4 Sa2 Jb5 Pc6 c7 d4 d7 f6 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2913 b. Kc1 Se4 Jc2 Jf6 Pb4 b6 (6), č. Ka4 Dh1 Ve5 Vf5 Se1 Sf3 Jf2 Pa3 b3 b7 c3 e6 f4 f7 (14), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho.)

* Časopisy za riešenie skladby č. 2902 vyhrávajú: Viliam Jerz, Planckova 1, 851 01 Bratislava, Stanislav Kadaš, Zemiansky Kvášov 9, 017 01 Považská Bystrica a Peter Korpáš, SNP 11, 942 01 Šurany.

Riešenie skladby č. 2907 (Velimirović): Zdanlivé hry (po každom ťahu čierneho): 1...J:a4 2.J:a4 c4 3.Jb2 mat, 1...Jc4 2.Kf2 Jc4~ 3.Se2 mat, 1...Jd1 2.Jc4 Jd1~ 3.Jb2 mat (1...c4 2.V:a5 a 3.Jb4 mat), riešenie 1.Vc4 tempo 1...Ja4 2.Kf2 a 3.Se2 mat, 1...J:c4 2.J:c4 a 3.Jb2 mat, 1...Jd1 2.Ja4 a 3.Jb2 mat (1...a4 2.V:c5 d:c5 3.J:c5 mat). Cyklická zámena druhých ťahov bieleho – Lačného téma – v trojťažke: originálna a napriek zdanlivej jednoduchosti dôvtipná a elegantná schéma.

* Súťaž, ktorú vypísal Peter Gvozdják k svojim 30. narodeninám, by asi stála za zápis do Guinnessovej knihy rekordov: zasielacia lehota bola 16.11.1995 a brožúru s kompletným výsledkom expedoval jej autor-rozhodca 31.12.1995! Prvé ceny v jednotlivých oddeleniach získali A. Hirschenson (Izrael – pozri diagram), Rotenberg + Poisson + Caillaud (Francúzsko), E. Klemanič a J. Quah (Anglicko) ex aequo a J. Nastran (Slovinsko). Z našich autorov Klemanič má 6 vyznamenaní (z toho 5 cien!), M. Brada 2, Z. Labai a Š. Sovík po jednom. Po Slovensku najviac vyznamenaní ide do Francúzska.


Už o týždeň...

...vypíšeme v našej rubrike novú 12-týždňovú šachovú riešiteľskú súťaž o peňažné a knižné ceny. Tešíme sa na veľkú účasť našich čitateľov! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred