Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(15.3.1996)


Skladba č. 2917 – originál

Viliam Ondrejka, Rišňovce

Mat 2. ťahom


Skladba č. 2918W. Tura

129 Mat-pat 31.12.1995

Mat 3. ťahomStrategická trojťažka

Ďalšiu dvojicu skladieb do našej 12-týždňovej riešiteľskej súťaže (ktorú sme vypísali v predminulom čísle) začína originálna dvojťažka na tému zámeny matov (zdanlivé hry sú 1...S:c5 2.D:c5 mat, 1...Sh3 2.Db3 mat). Iste náročnejšia na riešenie bude trojťažka známeho poľského majstra (reprodukovaná z martinského časopisu Mat-pat, o ktorom píšeme nižšie), obsahujúca po obranách proti hrozbe dva rafinované varianty. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramov: 2917 b. Kf7 Dc3 Sf8 Jd1 Jd2 Pc5 e3 (7), č. Kd5 Sd4 Sf1 Pb5 c6 e4 e5 f6 (8) biely začne a dá mat druhým ťahom; 2918 b. Kh5 De7 Vc4 Sb2 Sb5 Jb7 Pf2 f5 (8), č. Kd5 De1 Vd1 Sc1 Jf8 Pb6 c5 c7 d4 e2 e3 h3 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Časopisy za riešenie problému č. 2907 vyhrávajú: Štefan Balog, Duchnovičova 6, 066 01 Humenné, Juraj Buzáš, Komenského 33, 935 41 Tekovské Lužany a Štefan Papán, SNP 1198/32-18, 026 01 Dolný Kubín.

Riešenie skladby č. 2912 (Hirschenson): Zvodnosť 1.S:d7? hrozí 2.Se6 mat, 1...J:c3, Kd5 2.Sd3, D:d4 mat, ale 1...Sb1+! je účinná obrana, riešenie 1.Vh5 hrozí 2.Sd3 mat, 1...J:c3, Kd5 2.D:d4, Se6 mat (1...Sb1 2.Db3 mat). Celý turnaj bol na tému hrozbovej cyklickej zámeny matov a táto skladba v "ortodoxnom" oddelení sa rozhodcovi najviac páčila.

Riešenie skladby č. 2913 (Pituk): 1. riešenie 1.V:f6 S:b7 2.Vee4 Sc6 mat, 2.riešenie 1.J:e4 Jd5 2.Jd2 J:c3 mat, 3. riešenie 1.Vb5 Jd5 2.b:c2 S:c2 mat, 4. riešenie 1.Kb5 Je8 2.Kc4 Jd6 mat. Pri prvých troch modelových matoch čierny striedavo berie po jednej bielej figúre, v štvrtom sa uplatnia všetky tri.


Mat-pat končí

49. číslo tohto populárneho kompozičného časopisu z Martina (pod vedením otca a syna Salaiovcov) prináša na 16 stranách opäť veľa zaujímavého materiálu (vrátane trojťažky, ktorú dnes reprodukujeme), bohužiaľ, po vyše 12 úspešných rokoch prestane vychádzať. V záverečnom 50. čísle prinesie výsledky všetkých dosiaľ nerozhodnutých súťaží – a my sa potom k tomuto významnému periodiku ešte podrobne vrátime.

* Všetky skladby z našej skladateľskej súťaže 1994-1995 sú už u rozhodcov: predbežné výsledky jednotlivých oddelení (dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie, ostatné skladby) začneme uverejňovať asi v júli t. r. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred