Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.4.1996)


 

Skladba č. 2923 – originál

Viliam Ondrejka, Rišňovce

Mat 2. ťahom


Skladba č. 2924 – originál

Štefan Balog, Humenné

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom230. prvotina

Po dvojťažke s tromi zdanlivými variantmi uverejňujeme prvotinu (už 230. v našej rubrike) od autora, ktorý pred pár dňami (30. marca) oslávil už svoje 79. narodeniny! Ide o riešiteľsky dosť náročnú trojťažku, ktorú sme oproti pôvodnej verzii trochu spresnili. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramov: 2923 b. Kb6 Df3 Ve6 Vg5 Sb8 Ja5 Jh2 Pb2 b3 f6 (10), č. Kd4 Dg6 Vf1 Vh5 Sa8 Jb5 Pc6 d3 d6 f4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2924 b. Kg2 Dd7 Sc1 Je7 Pf3 h3 (6), č. Kh4 Vc4 Sa1 Sf7 Jb7 Jf8 Pc2 d4 e6 f6 h5 h6 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2912 a 2913 vyhrávajú: Peter Bodnár, Budulov č. 4, 045 01 p. Moldava nad Bodvou, Július Pašiak, Berehovská 1522, 075 01 Trebišov a Milan Svrček ml., Komorová 5, 038 61 Vrútky.

Skladbu č. 2777 (Labai) zo 7.10.1994 opravuje autor takto: b. Kh5 Dc4 Vd6 Sf5 Jd4 Jd5 Pb5 b6 d3 g3 g4 (11), č. Ke5 Dh1 Va7 Ve8 Sb7 Sg7 Ja5 Jg1 Ph3 h7 (10), mat tretím ťahom, 1...D:d5 2.Jf3+, 1...S:d5 2.Jc6+, 1.Dc5 hr. 2.Je7+, 1...D:d5 2.Jc6+, 1...S:d5 2.Jf3+ (1...Jb3 2.Je3+) atď.

Riešenie skladby č. 2917 (Ondrejka): Zdanlivé hry 1...S:c5, Sh3 2.D:c5, Db3 mat (1...S:e3 2.J:e3 mat), riešenie 1.Da5 hrozí 2.Dd8 mat, 1...S:c5, Sh3 2.Jc3, Da2 mat (1...S:e3 2.Dd8 mat). Jednoduchá zámena dvoch, resp. troch matov.

Riešenie skladby č. 2918 (Tura): 1.Va4 hrozí 2.Sc4+ Kc6 3.Jd8 mat, 1...Db4 2.f3! hrozí 3.De4 mat, 2...d3 3.De5 mat, 1...Dc3 2.f4! hrozí 3.De5 mat, 2...d3 3.De4 mat. Recipročná zámena hrozby a matu po tom istom 2...d3 (téma le Grandovcov), pravda, v trojťažke po obranách dámy s antiduálom.


Prezident FIDE rieši

V interview pre ruský časopis "64" povedal nový prezident FIDE, Kirsan lljumžinov toto: "Práce je skutočne veľa. No či je to už v Moskve, alebo vo Federálnom výbore, zahrám si s nejakým priateľom, alebo ako tu v Eliste so starším bratom, 5-6 bliciek. Alebo si vezmem zopár úloh, štúdií – to vtedy, keď sa potrebujem sústrediť pred dôležitým rozhodnutím, veľmi mi to pomáha." (-kh)


Vzad <<  >> Vpred