Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.3.1996)


Skladba č. 2921 – originál

Zoltán Vicén, Stará Bystrica

Mat 2. ťahom

 


Skladba č. 2922 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 3. ťahom

a) diagram, b) Ja6 na e4, +b.Pb4Skladby dvoch Zoltánov

Dvojťažka Zoltána zo severu obsahuje zdanlivé hry aj menšiu zvodnosť, ale v riešiteľskej súťaži budeme hodnotiť len "skutočné" riešenie. Zoltán z juhu vytvoril opäť typickú náročnú trojťažku, ale tentoraz vo forme dvojčiat s premiestňovaním a pridávaním kameňa. Treba teda riešiť obe pozície a) aj b) a za každú z nich možno získať po tri body (prípadne aj viac – podľa propozícií súťaže). Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramov: 2921 b. Kf8 Dc2 Ve1 Sd7 Sg3 Jd2 Je6 Pb3 b4 d6 (10), č. Kd5 Da2 Vd3 Sa6 Sg1 Je8 Jf5 Pa3 b2 b7 g6 h2 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2922 a) b. Kf2 Va5 Ve8 Sf8 Sh1 Ja6 Je7 Pb3 c2 d5 f4 g3 (12), č. Kd4 Da8 Va4 Vb8 Sb5 Sh8 Jb6 Jg2 Pc3 c6 g4 g6 h2 (13), b) premiestniť Ja6 na e4 a pridať b. Pb4; v oboch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2910 a 2911 vyhrávajú: Eduard Roško, Ul. čs. armády 363/4, 089 01 Svidník, Peter Slávik, 013 14 Kamenná Poruba 411 a Milan Šottník, Puškinova 9, 066 01 Humenné.

Riešenie skladby č. 2915 (Ellerman): 1.Dd7 hrozí 2.Da4 mat, 1...V:d5, Ve5, Vg5, Vf4, Vf3 2.Ve3, V5d4, J:f6, Jc3, V3d4 mat (1...S:d6 2.J:d6 mat). Klasická Daltonova téma: biely odviaže čiernu figúru (Vf5) a tá sa mu za to "odvďačí" priviazaním jeho úvodníkovej figúry (Dd7). Typická skladba vtedajšieho kráľa dvojťažiek.

Riešenie skladby č. 2916 (N.N.): 1.De4 tempo 1...f2 2.De5 tempo 2...Kd7 alebo Kf7 3.e8D mat, 1...Kd7 2.e8D+ Kc7 3.D4c6 mat, 1...Kf7 2.e8D+ Kg7 3.D4g6 mat. Po ťahoch 2...Kd6, resp. 2...Kf6 idú vždy štyri maty, to ale nemožno hodnotiť ako škodlivé duály. Zo skladby priamo cítiť potešenie zo sily dámy, "objavenej" len nedávno predtým (v posledných rokoch 15. storočia). Oprava po 500 rokoch bola potrebná na odstránenie čiastočnej nekorektnosti originálu.


Februárový rebríček

FIDE pod novým vedením pracuje, ako sa zdá, rýchlo. Podľa čerstvého "rankingu" dostihol Kramnik Kasparova (obaja po 2775), keď Karpovovi ostal "bronz" (2770,2). Ďalšie poradie: 4. Kamsky 2736,8, 5. Ivančuk 2735, 6. Anand 2725, 7.-8. Gelfand a Topalov 2700, 9. Shirov 2690, 10. Sokolov 2683,3, 11. Polgárová 2675, 12. Salov 2670, 13. Short 2665, 14. Adams 2663,9, 15. Barejev 2661,9 ... 82.-91. Ftáčnik 2585 atď.

Ešte nikdy nebola šachistka tak vysoko, ako tentoraz Judita Polgárová...(-kh)


Vzad <<  >> Vpred