Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.3.1996)


 

Skladba č. 2919 – originál

Marek Kolčák, Bratislava

Mat 2. ťahom


Skladba č. 2920

W. A. Shinkman

British Chess Magazine 1901

Mat 3. ťahomRecipročná zámena

Dvojťažka obsahuje zvodnosť a riešenie, ktoré sa navzájom líšia obráteným poradím matov po rovnakých obranách; pravda, do riešiteľskej súťaže stačí poslať riešenie (zvodnosť sa neboduje). Už 95 rokov má trojťažka slávneho amerického majstra českého pôvodu (1847-1933), ktorá sa našim riešiteľom iste bude páčiť. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramov: 2919 b. Ke6 Dg6 Vb2 Ve4 Sb4 Ja1 Jf1 Pc3 c5 f3 g4 (11), č. Kd3 Dc2 Sd1 Pb3 c7 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2920 b. Kh3 Dc8 Vc3 Sa1 (4), č. Ka3 Vb5 Sa4 Pa2 b3 h4 h5 (7), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2908 a 2909 vyhrávajú: Katarína Bandžuchová, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves, Vladimír Krausz, Starý Trh 67, 060 01 Kežmarok a Ján Kučunin, Lanská 934/25-54, 017 01 Považská Bystrica.

Riešenie skladby č. 2914 (Bairdová): 1.De2 tempo 1...b4, d5, Kd5, Jf6~ 2.Jf4, Dc2, Jb4, De4 mat. Pekný úvodník (dáva pole d5) a štyri dobre motivované varianty. To však autorka zrejme netušila (pred 94 rokmi!), že v dvojťažke je skrytá aj priamo tematická zvodnosť so zámenou matov: 1.Jdc5? tempo 1...b4, d5, Kb4 2.Dd3, Dc3, Dc3 mat (1...Jf6~ 2.De4 mat), ale 1...d:c5! – podarila sa nám teda hodnotná "modernizácia". (Pozn. red.: riešenie zadávame do tlače pred čítaním listov riešiteľov – k nim sa vrátime neskôr.)

* Čitateľov, ktorí majú prístup do počítačovej siete Internet upozorňujeme, že bola založená nová www špeciálna stránka, ktorá je venovaná našej 12-týždňovej riešiteľskej súťaži. K textom aj diagramom sa dostanete na adrese http://www.netlab.sk/chess/np-chess.php. Aj riešenia možno posielať cez počítač...


5. WCCT

Na viacero dotazov k priebehu 5. svetovej súťaže v kompozičnom šachu môžeme odpovedať len stručne: do 30. apríla sa posielajú námietky proti protestom, takže prvé poradia možno očakávať v auguste. Ale koncom roka by sme už mohli poznať výsledky všetkých siedmich oddelení, i keď záverečná brožúra má vyjsť až v marci 1997. Niekoľko protestov proti slovenským skladbám nemá zásadný význam...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 29. marca t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred