Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(12.4.1996)


Skladba č. 2925a – originál

A. Pituk (Banská Štiavnica) a

Bedrich Formánek (Bratislava)

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia


Skladba č. 2925b – originál

A. Pituk (Banská Štiavnica) a

Bedrich Formánek (Bratislava)

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaSkladba č. 2925c – originál

A. Pituk (Banská Štiavnica) a

Bedrich Formánek (Bratislava)

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaPomocný mat

Po dvojťažkách a trojťažkách nasleduje dnes menšie prekvapenie: sme si istí, že viacerí riešitelia sa prvý raz stretávajú s pomocnými matmi, v ktorých čierny "bojuje" proti bielemu tým, že mu pomáha. Je to veľmi pekný a populárny žáner kompozičného šachu a my by sme boli radi, keby ani jedného z účastníkov našej súťaže neodradil, tým skôr keď jedným z autorov nie príliš náročných "trojčiat" je 91-ročný majster Pituk. Riešenia pomocných matov pošlite do konca apríla na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). Za každé z riešení dostanú riešitelia po jednom bode (za 6 riešení to môže byť 6 bodov). (Kontrolná notácia diagramov: a) b. Kd8 Vb8 Sd1 Ja4 Jg4 Pd6 (6), č. Ke4 Da2 Vh5 Sd4 Sh1 Jb4 Jf4 Pg3 (8); b) premiestniť Vb8 na h8 a Ke4 na c4; c) odstrániť bielu vežu, premiestniť Vh5 na d5 a Kd8 na d7; vo všetkých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú po dva prvé ťahy čierneho.)

Riešenie skladby č. 2919 (Kolčák): Zvodnosť 1.Dh7? hrozí 2.Dd7 mat, 1...D:c3, Dh2 2.Vf4, Vd4 mat, 1...S:f3!, riešenie 1.Ke5 hrozí 2.Da6 mat a po tých istých obranách maty v poradí 2.Vd4, Vf4 (navyše 1...c6 2.Dd6 mat). Recipročná zámena matov so zaujímavou motiváciou.

Riešenie skladby č. 2920 (Shinkman): 1.Vg3 hrozí 2.Dc3 a 3.Sb2 mat, 1...Vb6(až b8) 2.Dc5+ Vb4 3.Dc1 mat, 1...V po 5. rade (okrem f5) 2.Df8+ Vc5 3.D:c5 mat, 1...Vf5 síce nebráni druhému ťahu hrozby 2.Dc3, ale variant rozvetvuje (hrozí 3.Sb2 mat, 2...Vf2, Sa4~ 2.Dc5, D:b3 mat), 1...Kb4 2.Dc3+ atď. Výborný úvodník (1.Vf3? Vf5!) a vtipný variant 1...Vf5, keď veža predbežne znemožní šach strelcom na d7...

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 19. apríla t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred