Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(3.5.1996)


Skladba č. 2930 – originál

Ľudovít Lačný

Žiar nad Hronom

Mat 1. ťahom, začne čierny


 

Skladba č. 2931L. Knotek

144 Čas 19.6.1921

Mat 3. ťahomPremenené figúry

Zložité námety moderných šachových skladieb si často vyžadujú množstvo "materiálu" a autori sa preto stále častejšie uchyľujú k použitiu premenených figúr. Aj nášmu svetoznámemu majstrovi premeny zachutili a pomocou dvoch dám, štyroch strelcov a troch jazdcov (všetko bielych) sa mu podarilo vytvoriť veľmi originálne dielo. Ide akoby o dvojťažku po zahraní úvodníka: hrozí jeden mat (v pozícii a) 1.Je6:c5 mat) a po obranách proti nemu vychádzajú nové maty (napr. 0...Kc6 2.Je6:d4 mat). Úlohou riešiteľov bude nájsť všetky takéto varianty s novými matmi. Za úplné riešenie možno získať dva body, za chýbajúce varianty však strhneme jeden bod (bez ohľadu na to, koľko ich bude chýbať). Samozrejme, to isté platí aj pre pozíciu b). Na druhom diagrame je už takmer 75-ročná 8-kameňová trojťažka českého majstra (1892-1954). Riešenia oboch skladieb pošlite do 20. mája t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramov: 2930 a) b. Kg8 Df7 Dg6 Vb8 Vg3 Sc7 Sd8 Sf1 Sg5 Jd7 Je6 Jf5 Pa4 c2 (14), č. Kd5 Vc5 Vd4 Jb3 Je2 Pb4 h3 (7), b) premiestniť Dg6 na e8 a Pb4 na c3; v oboch pozíciách čierny začne a biely dá ďalším ťahom mat (v zmysle vyššie uvedeného textu); 2931 b. Kb8 Dg3 Sb5 Se3 Jd4 (5), č. Kd5 Pe6 g5 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie skladby č. 2925 (Pituk a Formánek): a) 1.Jbd5 Vb4 2.Vf5 Jc5 mat, 1.Jbd3 Vb4 2.Vf5 Jc3 mat, b) 1.Vb5 Vh4 2.Jfd5 Je5 mat, 1.Vb5 Vh4 2.Jfd3 Je3 mat, c) 1.Vc5 Sc2 2.Kd5 Jb6 mat, 1.Ve5 Se2 2.Kd5 Jf6 mat. 6 modelových matov s využitím väzieb, resp. zaclonení čiernych figúr. (V pozícii b) išlo o kombinácie s rozličnými druhými ťahmi čierneho, čím opravujeme menšiu nepresnosť v texte pri kontrolnej notácii. Pritom treba uviesť, že v pomocných matoch sa takéto rozvetvenia nepokladajú za varianty, ale za samostatné riešenia.)


Riešiteľská súťaž

Už po prvých troch kolách môžeme povedať, že na súťaži sa zúčastňuje viac než 120 riešiteľov, z toho okolo 70 zvládlo bez chýb prvých päť skladieb. Asi traja uviedli aj nebodovanú tematickú zvodnosť v č. 2914, pravda, zreteľne najťažšia bola trojťažka č. 2918. Ďakujeme za množstvo komentárov k jednotlivým skladbám, ale aj k celej súťaži. Pre veľkú vyrovnanosť účastníkov sme museli v druhej polovici "pritvrdiť" – dúfame, že teraz sa už oddelia tí najlepší od veľmi dobrých, aby sme nemuseli rozmieňať papierové na kovové... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred