Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.5.1996)


 

Skladba č. 2936Jozef Linder

Magyar Sakkélet 1952

Mat 2. ťahom


Skladba č. 2937 – originál

Zoltán Vicén

Stará Bystrica

Mat 3. ťahomJubilantova dvojťažka

Dvojťažka jubilujúceho Jozefa Lindera obsahuje zdanlivé hry 1...f6, f5 2.Jc4, Jd7 mat, trojťažku vytvoril náš plodný prispievateľ z Oravy na "tému" modelových matov. Riešenia oboch skladieb pošlite do 10. júna t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2936 b. Ka7 Db7 Sb1 Sh8 Jb5 Jb6 Pd5 d6 g3 (9), č. Ke5 Vg5 Vg7 Sg4 Pc7 f7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2937 b. Kg4 Vd8 Se3 Ja6 Pb3 g6 h5 (7), č. Ke5 Jc8 Pe2 f2 h7 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

Riešenie skladby č. 2930 (Lačný): a) "hrozí" 1.Je:c5 mat, 0...Kc6, Jf4, Ke4 1.Je:d4, Je7, Jf6 mat, 0...Ve4, Kc4, Vc6 1.Jf4, Jb6, Je3 mat, b) "hrozí 1.Je:d4 mat, 0...Kc6, Jf4, Ke4 1.Je7, Jf6, Je:c5 mat, 0...Ve4, Kc4, Vc6 1.Jb6, Je3, Jf4 mat. Syntéza štvorprvkovej hrozbovej cyklickej zámeny matov s trojprvkovou (nehrozbovou) cyklickou zámenou: to sa dosiaľ ešte nikomu nepodarilo. K svetovému rekordu srdečne blahoželáme!

Riešenie skladby č. 2931 (Knotek): Intencia 1.Sg1 hrozí 2.Sh2 K:d4 3.De5 mat, 1...Kc5 2.Dd3 Kd6 3.Jc6 mat, 1...e5 2.Db3+ Kd6 3.Jf5 mat. Typická česká miniatúrka s tromi modelovými matmi, má však aj vedľajšie riešenie 1.Jc6 Ke4 2.S:g5! Kf5 3.Sd3 mat (opäť modelový) atď. Kto oznámil len intenciu alebo len vedľajšie riešenie, má v súťaži tri body, za oboje je šesť bodov.


Jozef Linder 70

Dňa 29.5.1926 sa dožíva sedemdesiatky náš známy šachový funkcionár zo Sliača (rodák zo susedných Hájnik). Usporiadal a rozhodoval množstvo šachových turnajov, osobitne sa zaslúžil o rozvoj šachu medzi mládežou (ako dlhoročný predseda komisie mládeže SŠZ), ale spomíname si na neho aj ako na zanieteného prívrženca kompozičného šachu. Bol jedným zo zakladajúcich členov slovenskej organizácie kompozičného šachu, v ktorej vedení pracoval 25 rokov (1952-1977), vymyslel a kompletne zorganizoval slávne tematické turnaje "BABY", viedol niekoľko šachových rubrík (najmä v banskobystrickom Smere 1958-1969) a v rámci nich usporiadal sériu skladateľských a riešiteľských súťaží. Nie div, že pri takejto rozsiahlej činnosti mu neostalo veľa času na skladanie: z jeho 15-opusového diela uverejňujeme dvojťažku so zaujímavou zámenou matov. A v ďalších desiatkach rokov mu želáme veľa pekných chvíľ okolo šachu, teraz najmä zvolenského.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 31. mája t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred