Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.5.1996)


Skladba č. 2938 – originál

Emil Klemanič

Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom

 


 

Skladba č. 2939 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b)-g) pozri textSamé dvojníky

Dvojťažka významného reprezentanta slovenského kompozičného šachu, pokiaľ ide o diagramovú pozíciu, zaujme azda príliš násilným úvodníkom, ale v spojení s dvojníkmi b) a c) (ktoré sú odvodené z diagramu) aj osobitnou súhrou matov. Po dvojťažkových trojčatách nasledujú pomocnomatové sedmorčatá (odvodené postupne z predchádzajúcich pozícií, ale s jednou výnimkou). Pre neskúsených uvádzame, ako treba zapísať riešenie a) 1.Ve3 g4 2.Ve7 Df5 mat. Riešenia troch pozícií dvojťažky a ostávajúcich šiestich pozícií pomocného matu pošlite do 17. júna t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2938 a) b. Ka1 Dh4 Vc2 Vc5 Sa7 Sb1 Jf2 Jf8 Pb5 c4 f3 f5 (12), č. Ke5 Vd3 Vg1 Sa8 Pc7 d5 f4 f6 (8), b) premiestniť Sa7 na a3, c) premiestniť Sa8 na d7; vo všetkých pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom; 2939 a) b. Kh8 Dh7 Pf2 g2 (4), č. Kf6 Vh3 Je8 Jh1 Pb5 f4 (6), b) premiestniť Pg2 na e4, c) premiestniť v b) Kf6 na c3, d) v c) Pf4 na e5, e) v d) Kc3 na a3, f) v d) pridať č. Vc1, g) premiestniť v f) Kc3 na d1; vo všetkých siedmich pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

Riešenie skladby č. 2932 (Rudenko): Zdanlivé hry sme uviedli pri diagrame, riešenie 1.Dd8 hrozí 2.D:e7, 1...Sg6 2.Jce6+ K:d5 3.Se8 mat, 1...V:c6 2.Jb5+ K:d5 3.S:c6 mat, 1...V:d5 2.Se6!, 1...S:d5 2.Sf5! (navyše 1...e6, f:g5 2.D:f6+, Dh8+ atď.). Teda zámena dvoch obrán a zároveň zámena dvoch druhých ťahov bieleho s náročnou motiváciou. Duál vo variante 1...Sg6 2.Jce6+, Se3+ nie je závažný vzhľadom na bezduálovosť variantu 1...Se6.

Riešenie skladby č. 2933 (Jankovič): 1.Sb8+ Ke4 2.Jf5! Db6! (po ostatných ťahoch, napr. 2...Dg6 3.Jhg3+ atď.) 3.Jd6+! Kd5 4.Jf4+ Kc5 5.Je6+ Kd5 6.Jc7+ K:d6 (6...Kc5 7.Je4 mat) 7.Ja8+ a vyhrá. Zaujímavá štúdia obsahujúca nevýhodu z ťahu, niekoľko "vidličiek" a dokonca aj mat.


* V čase písania tejto rubriky sme ešte nemali úplný stav našej riešiteľskej súťaže po 8. kole, isté však je, že vedúci "pelotón" sa roztrhol najmä vďaka bodu za ilegálnosť pozície č. 2926. Pravda, aj náročnosť niektorých korektných skladieb (najmä štvorťažky č. 2927) zapríčinila, že maximálny počet bodov má už len okolo 15 riešiteľov. Čo bude po vedľajšom riešení 2931? (-kh)


Vzad <<  >> Vpred