Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.6.1996)


Skladba č. 2944 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 4. ťahom


Skladba č. 2945 – originál

Ján Tazberík, Bratislava

Biely vyhráRetrográdna analýza

Kto chce vyriešiť štvorťažku, musí najprv uvážiť, že Pa6 pochádza z d2 a cestou musel vziať tri čierne kamene; potom treba rozobrať možnosti, či Da8 je pôvodná (prišla z d8 cez e8), alebo vznikla premenou pešiaka a7 na a1 (ktorý cestou bral dva biele kamene). Pomocou takejto "retrográdnej" analýzy treba napokon rozhodnúť, či skladbu rieši 1.Da6, alebo 1.0-0-0, pričom "v hre" je aj čierna rošáda (a platí známe pravidlo zákazu rošády, ak možno dokázať, že kráľ alebo príslušná veža sa už pohli). Štúdia sa začína ťahom 1.Sd5+, ale tentokrát viac neprezradíme, aby riešitelia mohli vychutnať zaujímavý ďalší priebeh. Riešenia oboch skladieb pošlite do 8. júla t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2944 b. Ke1 Dg4 Va1 Ve4 Sc6 Jf7 Pa3 a6 b2 c2 h6 (11), č. Ke8 Da8 Va7 Vh8 Sc8 Pb7 c7 d7 e7 f4 g6 h7 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2945 b. Kg7 Sa8 Pb2 h2 h7 (5), č. Ka2 Vb1 Vg2 Jg6 Pe7 h6 (6), biely začne a vynúti výhru.)

Riešenie skladby č. 2938 (Klemanič): a) 1.J:d4+ Kd6, Kd4, K:f5 2.D:f6, V:d5, D:f4 mat, b) 1.Jd7+ a po tých istých obranách v poradí 2.V:d5, D:f4, D:f6 mat, c) 1.Ve2+ a 2.D:f4, D:f6, V:d5 mat. Totálna cyklická zámena matov patrí medzi vynikajúce výkony vždy, aj keď úvodník šachuje a berie...

Riešenie skladby č. 2939 (Ložek): a) 1.Ve3 g4 2.Ve7 Df5 mat, b) 1.Ve3 f:e3 2.Ke5 De7 mat, c) 1.Kd4 Dh5 2.Vc3 Dd5 mat, d) 1.Vd3 De7 2.Kd4 Db4 mat, e) 1.Vb3 D:h1 2.b4 Da1 mat, f) 1.Kd4 D:h3 2.Vc4 De3 mat, g) 1.Ve3 Dh3 2.Ve1 Dd3 mat. Zatiaľ najlepšia skladba autora, škoda len, že mat v b) nie je modelový.


Nová organizácia

O týždeň by oslávila Sekcia kompozičného šachu SŠZ 44. výročie svojho vzniku, ale ako vieme, "vďaka" zásahu vedenia Slovenského šachového zväzu bola koncom minulého roku zrušená. Šachoví skladatelia a riešitelia si preto chtiac-nechtiac museli založiť vlastný "zväz". Pred mesiacom (20. mája) zaregistrovalo Ministerstvo vnútra SR Slovenskú Organizáciu Kompozičného Šachu a schválilo jej stanovy. Toto dobrovoľné združenie občanov SR je samostatným právnym subjektom, nezávislým od SŠZ, a jeho úlohou bude organizovať kompozičný šach na Slovensku. Na ustanovujúcom Valnom zhromaždení si zvolí svoje orgány vrátane predsedu a pokiaľ ide o budúcnosť, pevne veríme, že vyvinie dostatočné úsilie na to, aby si slovenský kompozičný šach zachoval svoje vynikajúce postavenie vo svete a aby všetci slovenskí šachoví skladatelia a riešitelia boli spokojní s možnosťami vlastného uplatnenia. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred