Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.6.1996)


Skladba č. 2946 – originál

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Mat 2. ťahom44 rokov organizácie

Presne na dnes pripadá výročie založenia slovenskej organizácie kompozičného šachu (spočiatku tzv. komisie, neskôr sekcie) pod "strechou" Slovenského šachového zväzu. Prvá schôdza sa uskutočnila v Banskej Štiavnici 28.júna 1952 a zakladajúcimi členmi boli A. Ančin, B. Formánek, Ľ. Lačný, J. Linder, J. Pál a A. Pituk. Inicioval ju vtedy 47-ročný Pituk a za predsedu si účastníci zvolili 19-ročného Formánka. Pravda, začiatky boli ťažké, SŠZ len s malým pochopením podporoval činnosť komisie. Ale postupom času sa situácia zlepšovala, začali pribúdať súťaže, publikácie, školenia – a napokon aj úspechy. V posledných rokoch sa organizácia prezentovala už naozaj svetovými výsledkami a možno práve to bolo príčinou, že ju SŠZ spod svojej strechy v minulom roku vysťahoval. Sme si istí, že transformácia do SOKŠ, o ktorej sme písali pred týždňom, slovenskému kompozičnému šachu len prospeje.

Pri výročí máme príležitosť opäť predstaviť najvýznamnejšieho zakladajúceho člena organizácie a v rokoch 1969-1978 jej predsedu, zaslúžilého majstra športu, ako aj majstra FIDE, dnes už 91-ročného Alexandra Pituka. Riešenie jeho originálnej dvojťažky (so zvodnosťou 1.a8D?) pošlite do 15. júla t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Df1 Va4 Ve8 Sc5 Sc8 Jf8 Jh3 Pa7 h5 h7 (11), č. Kf6 Vg7 Sd4 Sh1 Jc6 Jf3 Pa5 f7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.)


Výsledok riešiteľskej súťaže

Za správne a úplné vyriešenie všetkých 22 skladieb č. 2914-2935 (vrátane vedľajšieho riešenia 2931 a ilegálnosti pozície 2926) bolo možné získať 78 bodov. Tento náročný limit splnili štyria riešitelia, a keďže ďalšie kritériá v súťaži neboli, vyhrávajú I. až IV. cenu ex aequo (t.j. po 500 Sk): Karel Henc (Brno), Milan Ondruš (Žilina), Oliver Ralík (Nitra) a Ladislav Salai sr. (Martin).

Spomedzi ôsmich riešiteľov, ktorí získali o 1 bod menej, sme vyžrebovali štyroch výhercov knižných cien: Ľuboš Kekely (Žilina), Alojz Kubaský (Poprad), Jozef Majerčin (Košice) a Stanislav Vokál (Košice).

Bodové poradie riešiteľov od deviateho miesta je takéto: 77 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), J. Karel (Praha), J. Nahálka (Ľubeľa), M. Sýkora (Košice), 76: A. Bálint (Veľký Kýr), 75: A. Brídzik (Humenné), S. Kuchyňa (Dolná Trnávka), B. Moravčík (Banská Bystrica), A. Nandráži (Prešov), M. Neveďal (Krásno nad Kysucou), M. Svrček ml. (Martin) atď.

Dokončenie výsledku, ako aj mená ďalších štyroch vyžrebovaných výhercov uverejníme o týždeň.

Riešenie skladby č. 2940 (Hudák): Zdanlivá hra 1...Kd6 2.Dd8 mat, 1.Dh3 tempo 1...Kd6, Kc4, Ke4, d3, e4 2.De6, Db3, Df3, D:d3, De6 mat. Jednoduchá, ale dobre konštruovaná dvojťažka so zámenou jedného matu a veľmi dobrým úvodníkom.

Riešenie skladby č. 2941 (Širáň): 1.Sg4 Sc2+ (1...Jd6 2.Se5 atď. ako v hlavnom variante) 2.Ke1 Jd6 3.Se5 Je4 4.Se2 mat, 3...Jc4 4.Sf5 mat, 3...Jf7 4.Sf5+ Kc4 5.Se6+ K~ 6.S:f7 a vyhrá, 3...J~ 4.Sf5+ K~ 5.S:c2 a vyhrá. "Dominácia" bielych strelcov, organicky spojená s dvoma matmi (z nich jedným modelovým).

* Posledné stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach v tejto sezóne bude výnimočne vo štvrtok 4. júla t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred