Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.7.1996)


Skladba č. 2947C. Opalek

2. čestné uznanie

Práca 1952

Mat 3. ťahom

 


Skladba č. 2948 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

S venovaním Cyrilovi Opalkovi

Mat 2. ťahom

a) diagram b) Kd5-e5Jubilantova trojťažka

Jubilujúci Cyril Opalek vedel kvalitne konkurovať aj vtedajším majstrom českej školy: jeho trojťažka spred 44 rokov obsahuje štyri zaujímavé modelové maty. Na jubilanta nezabudol ani o 40 rokov mladší Gvozdják a pripravil preňho pekný riešiteľský zážitok v podobe dvojčiat s prekladaním čierneho kráľa. Riešenia oboch skladieb pošlite do 22. júla t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2947 b. Kh1 Dd7 Sg3 Jb2 Jc6 (5), č. Kb6 Vh8 Se7 Ja1 Pa6 f6 g4 h2 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2948 a) b. Kc1 Dg8 Ve1 Vf4 Se2 Jd6 Pb4 c5 d2 f3 f6 f7 g3 (13), č. Kd5 Va2 Va3 Sb3 Ja1 Pa4 c2 c6 e6 f5 (10), b) premiestniť čierneho kráľa na e5, v oboch prípadoch biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 2936 a 2937 vyhrávajú: Libuše Kulíšková, Záhradnícka 1024, 907 01 Myjava, Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Michal Svešnikov, Sládkovičova 58, 974 05 Banská Bystrica.

Riešenie skladby č. 2942 (Nandráži): Zdanlivé hry 1...Dg1, Sd8 2.V:e3, D:d6 mat, riešenie 1.Jf7 hrozí 2.Jg5 mat, 1...Dg1, Sd8 2.D:c4, J:d8 mat, 1...K:f7, S:f7 2.Dd5, D:f5 mat. Zámena dvoch matov po peknom úvodníku.


Cyril Opalek 70

Presne dnes, na Cyrila (5.7.1996), sa dožíva sedemdesiatky známy bratislavský šachový skladateľ, rodák z Borského Jura. Jeho tvorba síce nie je rozsiahla, na každý rok vychádza približne jedna skladba, ale ich úroveň bola vždy veľmi dobrá, či už išlo o dvojťažky, trojťažky, pomocné maty, alebo iné žánre, v poslednom čase dokonca aj andernašský šach (v rámci 5. WCCT). V skladateľských súťažiach získal okolo 15 vyznamenaní, ale isto si najviac cení štvrté miesto za trojťahový pomocný mat na 4. svetovej súťaži. V súčasnosti je aktívnym členom bratislavského krúžku kompozičného šachu, ale popritom si rád aj zahrá šach (na 1. šachovnici družstva NsP-Dérerova B Bratislava). Teší nás, že jeho narodeniny sú zároveň štátnym sviatkom a do ďalšieho života želáme nášmu skromnému a sympatickému jubilantovi dobré zdravie a ešte tak minimálne 20-30 skladieb...

* Žrebovaním spomedzi tých riešiteľov, ktorí v našej 12-týždňovej súťaži vyriešili najmenej tri skladby, knižné ceny vyhrávajú: Roman Grnáč (Dačov Lom), M. Neveďal (Krásno nad Kysucou), Miroslav Pažitný (Trstená) a Jozef Strečko (Žilina-Hájik). Dokončenie výsledku súťaže pre nedostatok miesta uverejníme o dva týždne. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred