Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.5.1996)


Skladba č. 2932V. Rudenko

2. čestné uznanie

Problemas 1980









Mat 3. ťahom


 

Skladba č. 2933 – originál

Pavol Jankovič, Kociha









Biely vyhrá



Jediná štúdia

Naša 12-týždňová riešiteľská súťaž sa už chýli ku koncu: na prvom diagrame je obsažná novostrategická trojťažka ukrajinského veľmajstra (špecialisti si isto všimnú zdanlivé hry po úvodných ťahoch čierneho 1...V:d5 2.Jce6+ S:e6 3.Se3 mat, 1...S:d5 2.Jb5+ V:b5 3.Se3 mat) a za ňou nasleduje originálna štúdia nášho známeho autora z Rimavskosobotského okresu (jediná v súťaži). Za správne a úplné riešenie štúdie bude možné získať päť bodov (možno aj viac, ak by sa našla nejaká nekorektnosť). Riešenia oboch skladieb pošlite do 27. mája t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). (Kontrolná notácia diagramov: 2932 b. Ke2 Db8 Sd7 Sf4 Jc7 Jg5 Pb4 c2 c6 d5 (10), č. Kd4 Vc5 Sa7 Sf7 Ja4 Pc3 c4 e7 f6 g4 h5 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 2933 b. Kc3 Sa7 Jh5 Jh6 Pb5 g2 (6), č. Ke5 De6 Pb7 c4 (4), biely začne a aj pri najlepšej obrane čierneho vynúti výhru.)

Riešenie skladby č. 2926 (Kipping): 1.Vg1!? tempo 1...K:f7, K:h7, V:h7 2.g:h8J, g8J, Vf8 mat. Dve pekné premeny na jazdca. Oproti pôvodnej verzii (b. Ke8 De1 Vc7 Ja7 Pb7 (5), č. Kb8 Va8 (2), 1.Db4) B.F. zlepšil úvodník (dáva pole) a zrušil zbytočné šachy bielemu kráľovi, ktoré ho prezrádzali. Pravda, neopravil jednu zásadnú chybu, súvisiacu s legálnosťou: neexistenciu posledného ťahu čierneho (z čoho vyplýva, že biely vlastne nemá právo začínať). Každý, kto na túto chybu upozornil, dostáva bod navyše (okrem dvoch bodov za riešenie).

Riešenie skladby č. 2927 (Sovík): 1.Jd6 hrozí 2.Vc4+ Kd3 3.Vc3+ K:c3 4.Je4 mat, 1...Sd4 2.S:d4+ K:b4+ 3.Sc3+ K:c3 4.D:f3 mat, 1...b5 2.J:b5+ Kd3+ 3.Jc3+ K:c3 4.Dc5 mat. Vynikajúca štvorťažka, ktorej téma sa podobá na tému mnohoťažiek z 5. svetovej súťaže. Obete troch bielych figúr na c3, pritom dvakrát s krížnymi šachmi, pôsobia veľmi efektne, takže ako krasokorčuliarski rozhodcovia by sme dali šestku za obsah aj umelecký dojem!


Zomrel Kasparian

Trochu oneskorene sme sa dozvedeli smutnú správu o smrti slávneho arménskeho šachového skladateľa, Genricha Kaspariana (27.2.1910 Tbilisi – 27.12.1995 Jerevan), azda najlepšieho "štúdiára" všetkých čias. Je autorom vyše 500 štúdií a menšieho počtu úloh – tvoril prakticky až do smrti. K dielu tohto vynikajúceho veľmajstra kompozičného šachu sa ešte vrátime v jednej z rubrík po skončení riešiteľskej súťaže. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred