Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(19.4.1996)


Skladba č. 2926C.S.Kipping

Salut Public 1929 (verzia B. F.)

Mat 2. ťahom


Skladba č. 2927 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 4. ťahomPrvá štvorťažka

Popri vylepšenej verzii známej dvojťažky anglického autora (1891-1964) uvádzame prvú štvorťažku (od nášho vynikajúceho reprezentanta) pre skladateľskú súťaž NP 1996-1997, ale aj v riešiteľskej súťaži. Menej skúsení riešitelia sa riadne "zapotia", ale budú odmenení nevšedným zážitkom z analógie kombinácií. Riešenia oboch skladieb pošlite do 6. mája t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). Za úplné riešenie štvorťažky možno získať 4 body, za neúplné (správny úvodník, ale chýbajúci, alebo nesprávne uvedený variant) len 3 body. (Kontrolná notácia diagramov: 2926 b. Kd7 Vf1 Vf7 Jh7 Pg7 (5), č. Kg8 Vh8 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2927 b. Kc6 Df8 Ve4 Sa6 Se3 Jf5 Pb4 (7), č. Kc3 Dc1 Vc2 Sb1 Sf6 Je8 Jg7 Pa2 b2 b3 b6 d2 f3 (13), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

Riešenie skladby č. 2921 (Vicén): Zdanlivé hry 1...Je3, Ve3 2.Dc5, Dc5 mat (1...b6 2.Dc6, Sc6 mat), zvodnosť 1.Jd4? hrozí 2.Dc5 mat, 1...S:d4, Sc4, Vc3 2.Se6, D:c4, De4 mat (1...K:d4 2.Dc5 mat), 1...b6!, riešenie 1.Jc4 hrozí 2.Ve5 mat, 1...Je3, Ve3, Se3, Sd4, S:c4 2.D:d3, Jb6, Dg2, Jf4, D:c4 mat. Zámena "jedného na dva maty" medzi zdanlivými hrami a riešením a jedného matu medzi zvodnosťou a riešením.

Riešenie skladby č. 2922 (Labai): a) 1.Jc7 hrozí 2.Je6+ Ke4 3.S:g2 mat, 1...Sf1 2.Jf5+ g:f5 3.Sc5 mat, 1...J:f4 2.J:c6+ D:c6 3.Ve4 mat (1...Ke4 2.S:g2+), b) 1.Jg5 hrozí 2.Je6+ Ke4 3.S:g2 mat, 1...Sf1 2.J:c6+ D:c6 3.Ve4 mat, 1...J:f4 2.Jf5+ g:f5 3.Sc5 mat. Zaujímavo motivovaná recipročná zámena druhých ťahov bieleho.


Album FIDE 1992-1994

Prišiel čas na zasielanie skladieb do súťaže pre ďalší Album FIDE. Podľa oficiálneho vypísania sa majú posielať len skladby veľmi dobrej kvality, ktoré boli uverejnené v období daných troch rokov. Treba ich vyhotoviť v piatich kópiách na dobre čitateľných diagramoch na papieri normálnej hrúbky s rozmermi okolo 155x210 mm. Na tej istej strane ako diagram treba pripojiť úplné meno a adresu autora, dátum a miesto uverejnenia skladby, prípadne jej vyznamenanie v turnaji a úplné riešenie (možno doplniť aj tematické poznámky, resp. vysvetlenia nezvyčajných exoprvkov). Ak by nestačila strana, treba pokračovať nie na rube, ale na novom papieri s opakovaním mena autora a postavením kráľov. Ak bola korektnosť kontrolovaná počítačom, treba skladbu označiť "CO". – Keďže ide o reprezentáciu Slovenska, vyzývame všetkých našich šachových skladateľov, aby sa na tejto vrcholnej súťaži zúčastnili a aby svoje skladby podľa uvedených podmienok poslali do 1. júla t. r. na adresu Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred