Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(26.4.1996)


Skladba č. 2928Henrik Juel

6599 Thema Danicum 1.1996

Najkratšia dôkazová partia


Skladba č. 2929 – originál

Bedrich Formánek, Bratislava

Najkratšia dôkazová partiaDôkazová partia

Naša 12-týždňová riešiteľská súťaž vstupuje už do poslednej tretiny, ale tentoraz naozaj nekonvenčne. Riešitelia majú za úlohu postaviť si základné postavenie partie a usilovať sa dospieť k postaveniam na diagramoch čo najmenším počtom jednotlivých ťahov (pričom nezáleží na tom, kto bude v diagramových postaveniach na ťahu). Riešenia oboch skladieb pošlite do 13. mája t. r. na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). Za najkratšie riešenie každej zo skladieb možno získať 4 body, za každý jednotlivý ťah navyše strhneme 1 bod. (Kontrolná notácia diagramov: 2928 b. Ke1 Dd1 Va1 Vh1 Sc1 Sf1 Jb1 Jg1 Pa2 b2 c2 d2 e4 f2 g2 h2 (16), č. Ke8 Dd8 Va8 Vh8 Sf8 Jb8 Jg8 Pa7 b7 c7 d6 e7 f7 g7 h7 (15); 2929 b. Ke1 Dd1 Va1 Vh1 Sc1 Sf1 Jb1 Jg1 Pa2 b2 c2 d4 e2 f2 g2 h2 (16), č. Ke8 Va8 Vh8 Sc8 Sf8 Jb8 Jg8 Pa7 b7 c7 d7 e6 f7 g7 h7 (15); v oboch prípadoch treba nájsť najkratší sled ťahov zo základného postavenia partie podľa pravidiel šachu FIDE, ktorý sa končí postavením na diagrame.)

Skladbu č. 2865 (M. Brada) z 8.9.1995 opravuje autor takto: b. Kg8 Dh1 Vd3 Vd5 Sa4 Sa5 Jb1 Jg7 Pb4 b5 f3 f4 (12), č. Kc4 Vd4 Sc3 Pb2 (4), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.Dh5? K:d3!, 1.Dh7? K:d5!, riešenie 1.Jf5 tempo 1...V:d3, V:d5, K:d3, K:d5 2.Vc5, V:c3, Df1, Sb3 mat.

Skladbu č. 2869 (M. Brada) z 22.9.1995 opravuje autor takto: b. Kh3 Df1 Vc4 Ve4 Sd1 Ja6 Jf8 Pa4 b5 d2 (10), č. Kd5 Vd4 Pc5 d3 d6 e5 e6 (7), mat druhým ťahom, zvodnosti 1.Sb3? K:e4!, 1.Sf3? K:c4!, 1.Df7? K:c4!, 1.Df3? K:c4!, riešenie 1.Jd7 tempo 1...V:c4, V:e4, K:c4, K:e4 2.Jf6, Jb6, Jb6, Jf6 aj Df3 mat.

Riešenie skladby č. 2923 (Ondrejka): Zdanlivé hry 1...Vc1, d5, Ja3 2.Df2, Se5, V:d6 mat, riešenie 1.D:c6 hrozí 2.Dc4 mat, 1...Vc1, d5, Ja3 2.Jf3, Dc5, Dc3 mat (1...S:c6, De4 2.J:c6, V:e4 mat). Zámena troch matov.

Riešenie skladby č. 2924 (Balog): 1.Dd5 hrozí 2.De4 mat, 1...Sg6 2.D:e6 a 3.D:f6, De1 mat, resp. 2...J:e6 3.J:g6 mat, 1...Jc5(Jd6) 2.Dd6 e5 3.D:f6 mat, 1...f5 2.De5 d3 3.De1 mat, 1...d3 2.D:c4+ Sd4 3.D:d4 mat (1...e:d5 2.Jf5 mat). Riešiteľsky zaujímavé varianty s tichými druhými ťahmi bieleho: veľmi dobrý skladateľský začiatok. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred