Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.3.1996)


 

Skladba č. 2915A. Ellerman

III. cena

American Chess Bulletin 1921

Mat 2. ťahom


Skladba č. 2916N.N.

(verzia B. F.)

IV. florentský rukopis,

okolo r. 1500

Mat 3. ťahomRiešiteľská súťaž

Minulý týždeň sme vypísali 12-týždňovú riešiteľskú súťaž o peňažné a knižné ceny. Keďže lehota na posielanie riešení je 18-dňová, ešte vôbec nie je neskoro do súťaže vstúpiť. Ak máte možnosť, pozrite si minulé číslo NP-magazínu, ale pre každý prípad zopakujeme aspoň notáciu prvej súťažnej skladby: č. 2914 (Bairdová), biely Kb2 Df3 Jb3 Jd3 (4 kamene), čierny Kc4 Jf6 Pb5 d6 (4 kamene); biely (ktorého pešiaci idú na šachovnici zdola nahor) začne a dá mat druhým ťahom (po každej obrane čierneho). Po úvodníku bieleho sa čierny dostáva do nevýhody z ťahu, čo sa zvykne označovať ako "tempo". – Dnes v súťaži pokračujeme dvoma skladbami. Klasická dvojťažka slávneho argentínskeho majstra spred 75 rokov obsahuje hrozbu a 5 tematických variantov po obranách proti nej. Miniatúrna trojťažka je verziou skladby neznámeho šachistu z Florencie, ktorá pochádza zo začiatku 16. storočia! – Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazínu, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šachová súťaž (pri adrese). V riešeniach uveďte všetky varianty až do matu. (Kontrolná notácia diagramov: 2915 b. Kc8 Dh7 Vd3 Vd5 Je2 Je8 Pd2 d6 (8), č. Ke4 Dh4 Vf5 Sf8 Sh3 Pf2 f6 g2 h5 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2916 b. Kf1 Db7 Pe7 (3), č. Ke8 Pf3 (2), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Časopisy za riešenia skladieb č. 2905 a 2906 vyhrávajú: Jozef Ložek, 951 23 Lukáčovce 444, Marián Oravec, Pod Skalkou 1, 080 01 Prešov a Peter Polák, Borský Peter 1534, 908 77 p. Borský Mikuláš.

Riešenie skladby č. 2909 (Hudák): 1. riešenie 1.Ja7 Jdb8 2.Vc8 V:a7 mat, 2. riešenie 1.K:c6 J:f8 2.Jb7 V:c8 mat. Brania bielych figúr sa v pomocných matoch cenia oveľa viac ako brania čiernych...

Riešenie skladby č. 2910 (Klemanič): a) 1.c8J hrozí 2.Jc6 mat, 1...Jd4, Jf4 2.Jg6, De3 mat (1...Ve4, Vf4 2.D:f6, Dd5 mat), b) 1.Dd3 hrozí 2.Jg6 mat, 1...Jd4, Jf4 2.De3, Jc6 mat (1...Ve4, Vd4 2.Dd6, Df5 mat). Hrozbová cyklická zámena matov a navyše "obyčajná" zámena dvoch matov, ale aj elegantná konštrukcia.

Riešenie skladby č. 2911 (Vlček): 1.Dg2 h1D 2.D:h1 V:h1 3.c6 V:b6 4.a:b6 a:b6 5.c:b7+ Ka7 6.b8D+ Ka6 7.Da8+ Kb5 8.D:h1 a po braní jednej z čiernych figúr biely ľahko vyhrá. Najlepším momentom je návrat dámy na h1. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred