Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.10.1994)


Problém č. 2776 – originál

Peter Gvozdják, Bratislava

Pat 2. ťahom, pozri text


Problém č. 2777 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 3. ťahomPatové šestorčatá

Šachista v partii sa usiluje o pat len vtedy, ak stojí horšie – ale veľa nádeje na také radostné zakončenie aj tak nemá. Je to jednoducho dôsledok malej pravdepodobnosti výskytu tohto prvku. Ale v skladbách na pat, keď sa spatovanie súpera stáva cieľom bieleho (akoby sme mu povedali: ak dáš mat, prehráš, ale ak dáš pat, vyhráš), ide o podstatne inú "filozofiu". Naši riešitelia si ju môžu vyskúšať na prvom probléme, a to hneď v šiestich podobách – pomôckou bude riešenie a) na diagrame: 1.e8D+ Kd5 2.Va4 pat, 1...K:f5 2.Dg:e3 pat. Aké "príbuznosti" nájdete v b) až f)? Trojťažka má náročnú "novostrategickú" tému, ktorej súčasťou sú zdanlivé hry 1...D:d5 2.Jf3+ K:d6, J:f3, D:f3 3.Dc7, Df4, Dd4 mat, 1...S:d5 2.Jc6+ K:d6, J:c6, S:c6 3.Db4, Df4, Dd4 alebo Df4 mat. Aj tu sa po úvodníku vyskytnú "príbuznosti". Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2776 a) b. Ke1 Dg1 Va3 Ja6 Pc3 c5 e7 f5 g3 h3 (10), č. Ke5 Pa4 a7 e2 e3 f6 (6), b) Ja6 nahradiť bielou vežou, c) v b) premiestniť Ph3 na h4, d) v c) biely Sa6, e) v d) Ph4 na h5, f) v e) opäť b. Ja6, vo všetkých šiestich pozíciách biely začne a dá pat druhým ťahom; 2777 b. Kh5 Dc4 Vd6 Sf5 Jd4 Jd5 Pb5 b6 d3 d7 g3 g4 (12), č. Ke5 Dh1 Ve8 Vg8 Sb7 Sg7 Ja5 Jg1 Ph3 h7 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2763 a 2764 vyhrávajú: Juraj Fujka, Okružná 64/14-2, 071 01 Michalovce, Peter Majoroš, Nám. republiky 648, 049 16 Jelšava a Jozef Šuráni, Bernolákova 9, 942 01 Šurany.

Riešenie problému č. 2769 (Brada): Zdanlivé hry 1...b2, d2, Se2~ 2.V:e2, V:e2, Sd2 mat, riešenie 1.Dc3 hrozí 2.D:e5 mat, 1...f4, Vf4, Jc5 (Jd6,e4) 2.V:e2, V:e2, Sd2 mat. Zaujímavo spracovaná zámena obrán, ktorej jedinou chybičkou krásy je nehrajúca Va3 v riešení (hoci niektorí "modernisti" pokladajú tento prístup kritiky za prekonaný).

Riešenie problému č. 2770 (Bidleň): 1.Sc3 hrozí 2.Jdf6+ J:f6 3.J:f6 mat, 1...Kd5 2.Jc7+ Kd6, Ke4 3.Se5, Jc5 mat, 1...Kf5 2.Jdf6+ Kg5 3.Sd2 mat. Štyri maty, z toho dva modelové.

Riešenie problému č. 2771 (Ložek): 1.Da2 tempo 1...Kb5, Kb7, Kd5, K:d6 2.Da4, Da8, Je7, Je7 mat. 4 ťahy čierneho kráľa.

Riešenie problému č. 2772 (Mlynka): 1. riešenie 1.Kc5 hrozí 2.Jc3 mat, 1...D:e3+, Df5, S:c4 2.D:e3, S:f5, Dd4 mat, 2. riešenie 1.Ke6 s "rovnakými" variantmi (až na prehodenie znamienka + k obrane Df5), ale s cyklickou zámenou obranných motívov (šachovanie bieleho kráľa, priviazanie hrozbovej figúry a uvoľnenie poľa čiernemu kráľovi braním bieleho kameňa). Originálna a zaujímavá dvojťažka na Mlynkovu tému.


Riešiteľský open

Vo štvrtok 20. októbra t. r. sa uskutoční v Tatranskej Lomnici, hotel Morava, riešiteľská súťaž o peňažné ceny (1000, 700, 500, 300, 200 Sk, navyše najlepšej žene a najlepšiemu juniorovi po 150 Sk). Súťaž prebehne od 14. do 18. hod. a prihlásiť sa možno tesne pred začiatkom. Vklad pre každého účastníka je 100 Sk; kto má záujem o ubytovanie, môže sa obrátiť na hlavného organizátora: Gustáv Šturc, Muškátová 8, 821 01 Bratislava, tel. 07-234245. – Súťaž sa uskutoční pri príležitosti veľkého medzinárodného šachového turnaja Open Tatry 1994 (15.-22.10.1994), na ktorom sa očakáva účasť okolo 150 hráčov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred