Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.11.1994)


 

Problém č. 2781 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2782 – originál

Juraj Lörinc

Dubnica nad Váhom

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram b) Ph5 na d3Mladá generácia

19-ročný Zvolenčan, ináč bratislavský vysokoškolák, sa dnes predstavuje zámenou troch variantov (pred úvodníkom 1...Jd5, d:e3, d6 2.D:d5, Dc4, De6 mat), jeho o dva roky starší a skúsenejší "kolega" z Dubnice dvojníkovým pomocným matom. Riešenia oboch problémov pošlite na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia: 2781 b. Kg1 Db3 Va5 Sg7 Jf1 Pe2 e3 g3 (8), č. Ke4 Vg8 Sb1 Ja2 Jf6 Pc3 d4 d7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2782 a) b. Kh2 Db2 Ph5 (3), č. Ke8 Da2 Vc4 Vg6 Sc3 Sh7 Jb3 Jd6 Pa4 d7 e4 e7 f5 f7 (14), b) Ph5 premiestniť na d3, v oboch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2769 a 2770 vyhrávajú: Zuzana Csatayová 941 43 Dolný Ohaj 109, Diana Indzová, Kollárova 302, 018 63 Ladce a Juraj Lörinc, Ul. ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie problému č. 2777 (Labai): Zdanlivé hry 1...D:d5 2.Jf3+ K:d6/J:f3/D:f3 3.Dc7/Df4/Dd4mat, 1...S:d5 2.Jc6+ K:d6/J:c6/S:c6 3.Db4/Df4/Dd4 (Df4) mat, riešenie 1.Dc5 hrozí 2.Je7+ Dd5 3.Ve6 mat, 1...D:d5 2.Jc6+ J:c6/S:c6 3.D:d5/d4 mat, 1...S:d5 2.Jf3+ J:f3/D:f3 3.D:d5/d4 mat (1...Jb3 2.Je3+ J:c5 3.Jc4 mat). Ďalšia z dlhého radu autorových trojťažiek s recipročnou zámenou druhých ťahov bieleho vyniká bohatým motivačným obsahom. Duál v podvariante zdanlivej hry (Dd4+Df4) je iba malou nepresnosťou. Oprava.

Problém č. 2692 (Kekely) z 10.12.1993 mal podľa riešenia z 31.12.1993 závažný duál. Pravda, druhý variant 10...Dg7 11.De1+ Dg1 (11...Kh2 12.Dh4+ Kg1 13.Je2+ b.v.) 12.De4 Dg5 (12...Dg7 13.Jg6 b.v., 12...Df1+ 13.Kg3+ b.v., 12...Dh2 13.Kg4+ Kg1 14.De1 mat) 13.Kf2+ Kh2 14.Dh7+ je v poriadku, takže korektnosť vlastne obstála. V tomto zmysle štúdiu posúdil aj rozhodca L. Packa.

Problém č. 2749 (Bandžuch a Hlinka) z 24.6.1994 bol neriešiteľný (ako uviedol Ľ. Kekely, čierny vyhrá manévrom Dh5-g6:b6). Autori štúdiu opravujú pridaním čierneho Ph5. Ešte jedna oprava.

* Prispievateľa, ktorý nám poslal dve dvojťažky ("po desaťročnej prestávke") s nečitateľným podpisom, prosíme o zaslanie mena a adresy. Skladby radi uverejníme.


"Pongrácz" – Východ 15:15

Kompozičný zápas, ktorý sa uskutočnil z iniciatívy žilinskéno kompozičného krúžku "Pongrácz" (pričom pôvodne sa počítalo s trojzápasom za účasti bratislavského krúžku), dospel už k predbežnému výsledku. V oddelení dvojťažiek je poradie (v bodoch 4-3-2-1) 1. Klemanič 2. Brabec (reprezentujúci Žilinu) 3. Mihalčo 4. Salai jr.+Lupták (4:6), v trojťažkách 1. Ondruš 2. Klemanič 3. Brabec 4. Mihalčo (6:4) a v štúdiách 1. Kekely 2. Klemanič 3. Hlinka 4. Salai jr. (5:5). Najúspešnejším jednotlivcom bol teda Emil Klemanič zo Spišskej Novej Vsi. Celý výsledok vyjde v martinskom kompozičnom časopise Mat-pat. ("Pongrácz" reprezentovali členovia krúžku, ktorí sa grupujú zo Žiliny a jej blízkeho aj vzdialenejšieho okolia; domnievame sa, že pre oficiálny výsledok by bolo vhodnejšie pomenovanie podľa teritória. Súpermi boli skladatelia z východoslovenského regiónu.)


Šachová olympiáda

Na vrcholnom tohoročnom šachovom podujatí, ktoré sa uskutoční definitívne v Moskve od 30.11. do 17.12., sa po prvý raz zúčastnia družstvá mužov a žien Slovenska. O nominácii našich reprezentantov budeme čitateľov včas informovať. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred