Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.9.1994)


Problém č. 2769 – originál

Miroslav Brada, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 2770 – originál

Anton Bidleň, Humenné

Mat 3. ťahomZámena obrán

Po istých ťahoch čierneho zo základného postavenia nasledujú maty (1...b2, d2 Se2~ 2.V:e2, V:e2, Sd2 mat), ale v riešení rovnaké maty vyjdú len po iných ťahoch čierneho (obranách): zvládnutie tejto "novostrategickej" témy začiatočníkom znamená podstatné zvýšenie jeho kvalifikácie. Trojťažka má pekný úvodník a okrem hrozby dva varianty. Riešenia problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2769 b. Kf6 Dc4 Va3 Vg2 Sa8 Se1 Jg1 (7), č. Ke3 Vf3 Vh5 Se2 Jb7 Pa4 b3 d3 e5 f5 g4 h6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2770 b. Kf8 Sc8 Sh8 Jd7 Je8 Pb5 c2 f2 g3 h5 (10), č. Ke4 Jg8 Pa7 c4 f3 (5), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2755 a 2756 vyhrávajú: Juraj Guniš, Partizánska 3, 958 03 Veľké Kršteňany 198, František Špavor, Chlebnice 420, 027 55 p. Dlhá nad Oravou a Elena Tadialová, Školská 840/20, 972 47 Oslany.

Riešenie problému č. 2763 (Mlynka): Zvodnosť 1.Ke4? hrozí 2.d5 mat, 1...Vd2, V:g5, D:g4+ 2.J:d2, D:f7, D:g4 mat, 1...h:g5!, riešenie 1.Jd7 s tou istou hrozbou a rovnakými variantmi, vtip je však v cyklickej zámene obranných motívov (napadnutie matového poľa – zrušenie krytia matového poľa braním pešiaka – šach). Osobitne pikantnou robí túto zámenu rovnaká hrozba v oboch fázach.

Riešenie problému č. 2764 (Mlynka): 1. zvodnosť 1.Vf2? hrozí 2.Db1 mat, 1...V:f3!, 2. zvodnosť 1.Vd2? hrozí 2.Vd4 mat, 1...V:f3, e5 2.Db1, Jg5 mat, 1...Sb6!, 3. zvodnosť 1.Da1? hrozí 2.Da8 mat, 1...V:f3 2.Da4 mat, 1...Sa5!, riešenie 1.Db1 hrozí 2.Vf2 mat, 1...V:f3, K:f3 2.Vd2, Dh1 mat. Prvé dve zvodnosti spolu s riešením vytvárajú zaujímavú "zámenu funkcií" bielych ťahov, pričom pod funkciami rozumieme prvý ťah, hrozbu a variantový mat.


Ešte raz Belfort

Ako každý rok, svetový kongres bol plný skladateľských súťaží. Viac-menej oficiálne "rýchle" súťaže (dve hodiny + hodina na opravy) sa stali korisťou Juhoslovana Mladenovića (dvojťažky) a Čecha Dragouna (pomocné maty). Naši dosiahli zatiaľ najväčší úspech dvoma víťazstvami: Kolčák v "Metaxe" (samomaty na okresanej šachovnici) a Packa s Gvozdjákom v "Uraľských samocvetoch" (pomocné maty). Víťazmi ďalších súťaží sa stali: Loustau+Caillaud (Spišská borovička, rozhodca Gvozdják), Švéd Lindgren (Macleod Whisky, dvojťahové pomocné maty), Angličan Rice (úvodník Dd1-a4) Cheylan+lnnocenti (dvojťažky s lionmi), rakúsko-holandské družstvo Zajic+Rol+Uitenberg+Heuvel (retro), Auclair+Caillaud (Champagne, samomaty). Teda štyri prvé ceny získali domáci a dve putovali na Slovensko... Z niekoľkých ďalších slovenských vyznamenaní sme pred týždňom zaznamenali pomocný mat Packu a Kolčáka. – Mnohí účastníci kongresu predpokladali, že už konečne dostanú Album FIDE 1986-1988, bohužiaľ jeho vydanie sa neúmerne oneskoruje, vraj pre mimoriadne práce s prípravou rozličných registrov. – Belfortský kongres bol nesporne zaujímavý, prekvapilo však množstvo organizačných nedostatkov. Ale ani bratislavské rekordy neboli prekonané... Budúci kongres sa uskutoční definitívne vo fínskom Turku od 22. do 29. júla 1995.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude v piatok 9. septembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov, miestnosť č. 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred