Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.2.2000)


Skladba č. 25

Konrad Bayer a Arnold Pongrácz

4. miesto

The Era C 1.8.1856

Mat 5. ťahom (6–7)Už je tomu viac ako 144 rokov, čo v londýnskom týždenníku The Era vypísali 30.12.1855 historicky prvú medzinárodnú skladateľskú súťaž. Každý účastník musel poslať šesť priamych matových skladieb do 1.8.1856. Z rôznych štátov Európy došlo spolu 16 zásielok, v ktorých prevládali štvorťažky a päťťažky, takže zbor siedmich rozhodcov (medzi nimi aj Turton, Grimshaw, Kling, Horwitz...) iste nemal ľahkú prácu. Nakoniec bol vynesený ortieľ: prvú cenu získal slávny Bayer z Olomouca (ktorý vtedy prechodne žil vo Viedni), druhú Londýnčan Healey, na 3. mieste skončila zásielka ďalšieho domáceho Campbella a o miesto nižšie spoločná šestica skladieb dobrých priateľov Konrada Bayera a Arnolda Pongrácza z Trnavy. Tak sa dostal prvý slovenský šachový skladateľ na listinu víťazov prvej skladateľskej súťaže:

Kontrolná notácia: b. Kh1 Dc4 Se1 Sg8 Jh4 Pd5 (6), č. Ke5 Da7 Va6 Sb7 Sc1 Pb6 f4 (7), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Prezradíme úvodník 1.Dc3+, ale čo ďalej? Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 24 (Lačný): 1. zvodnosť 1.Jb2? hrozí 2.Se5 a De4 mat, 1...D:c5 2.Vd3 mat, 1...Sd5!, 2. zvodnosť 1.S:d6? hrozí 2.De4 a Vd3 mat, 1...D:c5 2.Se5 mat, 1...V:d2!, riešenie 1.D:c6 hrozí 2.Vd3 a Se5 mat, 1...D:c5 2.De4 mat. Duchaplná cyklická zámena dvojitej hrozby a matu po tej istej obrane v troch fázach. Povedali by sme – typický Lačný, keby to nebol prototyp daného námetu.


Vzad <<  >> Vpred