Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 9. 1961)


Problém č. 111 – originál

Jan Beszczyński

Gdansk, Poľsko

Mat 2. ťahom (8+5)


Problém č. 112 – originál

Dr. Werner Speckmann

Hamm, NSR

Mat 4. ťahom (5+2)Kontrolná notácia: 111: b. Kf1, Db6, Sc1, Sg4, Ja4, Pb3, c2, f4 (8), č. Ke4, Sh8, Jb5, Jf7, Pb7 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom, 112: b. Ka1, Vd2, Sa8, Jb3, Pd3 (5), č. Ke1, Pb4 (2), biely začne a dá mat najneskôr 4. ťahom. Vo dvojťažke si nezabudnite všimnúť zdanlivé hry po 1...Kd5, Sd4, Jd4, miniatúrna štvorťažka obsahuje logickú kombináciu. Riešenia oboch problémov, ktorými končíme štvrťročnú riešiteľskú súťaž, pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 104 (Popov) z 26. augusta: 1.Db1 tempo 1...Ke4 2.c4 mat, 1...Kc4 (e4) 2.Da2 mat. Idea problému je v tom, že v zdanlivých hrách, resp. po zvodnosti napr. 1.Dg2? vychádza 1...Ke4 2.Jd4 mat, 1...Kc4 2.J:e5 mat a v úlohe je teda uskutočnená zámena dvoch matov. Väčšina riešiteľov videla hlavnú myšlienku v tempovej pozícii – pravda, tempo samo o sebe je iba formou spracovania nejakej problémovej myšlienky.

Riešenie problému č. 105 (Mlynka) z 2. septembra: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.Se3! hrozí 2.Dc4 mat, 1...Vc6 2.Ve5 mat, 1...Ve4 2.Jf6 mat, 1...Ke4 2.Jf6 mat. "Pekná väzba veže pri matovaní" (M. Trubač). "Pomerne ľahká, ale na prvýkrát krásna dvojťažka" (K. Olejník). Hlavná hodnota tejto výbornej prvotiny spočíva opäť v zámene matov.


Vzad <<  >> Vpred