Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 9. 1961)


Problém č. 109 – originál

A. Tiškov

Moskva, SSSR

Mat 2. ťahom (5+2)


Problém č. 110 – originál

Alexander Hildebrand

Uppsala, Švédsko

Mat 3. ťahom (4+5)Kontrolná notácia: 109: b. Ka2, De8, Ve5, Jd3, Jd5 (5), č. Kc4, Pd4 (2), biely začne a dá mat 2. ťahom, 110: b. Kg5, Db6, Jg6, Pa6 (4), č. Ka8, Vb8, Pb7, g7, h7 (5), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 102 (Svocák) z 12. augusta: 1.Dc8 hrozí 2.Da6 mat, 1...Va7 (Vb7) 2.Dg4! Jb5~ 3.J:c3 mat, 1...Jc7 2.Db7 atď. "Na prvýkrát nádherná trojťažka" (K. Olejník). "Veľmi vtipná úloha" (dr. J. Senčák). "Autor musí byť rutinovaný problémista, aj keď svoje skladby neuverejnil" (F. Prášil).

Riešenie problému č. 103 (Tatranský) z 19. augusta: Zdanlivé hry 1...V:f4, J:f4 2.Ve6, Jf7 mat, 1.J:d5 hrozí 2.D:e4 mat, 1...Jd6, Jc5 2.Ve6, Jf7 mat (zámena dvoch obrán), 1...V:f4, J:f4 2.Dd4, Vg5 mat (zámena dvoch matov), 1...K:d5 2.Dd6 mat. "Ľúbivá dvojťažka" (E. Borecki). "Majstrovská dvojťažka" (M. Trubač).

Správne riešenie problému č. 107 (Moravec) z minulej rubriky ohodnotíme 4 bodmi.

Zajtra (24. septembra) o 9.30 hod. sa uskutoční v sále závodného klubu Konštrukty, Trenčín–Sihoť, Rázusova ul., veľký šachový bleskový turnaj 4–členných družstiev.


Vzad <<  >> Vpred