Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(16. 9. 1961)


 

 

Problém č. 107 – originál

Josef Moravec, Křesín

Biely vyhrá (3+4)


Problém č. 108 – originál

Miťko Penkov

Sofia, Bulharsko

"Trojzubec Neptúna"

Mat 2. ťahom (12+8)Kontrolná notácia: 107: b. Ke5, Dc8, Jd8 (3), č. Ke8, Da7, Pa2, g2 (4), biely začne a vynúti výhru, 108: b. Kc6, De8, Vc4, Vg4, Se1, Sg6, Je4, Pc2, d5, e3, e7, g2 (12), č. Ke5, Df5, Jf4, Pc7, d4, e2, e6, g7 (8), biely začne a dá mat 2. ťahom. Dnešné problémy nám pripomenú staršie časy šachového problému, iste sa však budú páčiť – štúdia romantičnosťou svojho priebehu, "ornamentálna" úloha rozostavením kameňov v tvare Neptúnovho trojzubca. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 101 (Ančin) z 5. augusta: Zdanlivé hry sme uviedli pri uverejnení, 1.D:f4 hrozí 2.De3 mat, 1...Vd5, V:g8, Vh5+, V:f4, Da1, S:d6 2.Je6, De5, V:h5, Vc1, Jb7, D:d6 mat. "Pekná dvojťažka s neočakávaným úvodníkom" (M. Chorváth). "Trošku hrubý úvodník" (I. Tatranský). "Ešte mi nijaká dvojťažka nedala toľko práce ako táto" (V. Jurík). Zámena troch matov. Mnohých riešiteľov zviedlo 1.De7? Vf5! resp. 1.Df6? Vd5!

Oprava. Problém č. 99 (Bosík) je naprosto korektný a nemá duál, ako sme omylom uviedli v jeho riešení 2. septembra (2.Kh5? Kd5!). Prosíme čitateľov o prepáčenie.

Odkaz redakcie. Dr. J. Senčák, Sabinov: Zvodnosti a zdanlivé hry netreba v riešení uvádzať, pokiaľ však na ne upozorníme pri uverejnení úlohy, sú súčasťou, jej obsahu a vyspelý riešiteľ by ich nemal nechať bez povšimnutia.


Vzad <<  >> Vpred