Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 5. 8. 1961)


Problém č. 101 – originál

Andrej Ančin, Komárno

Mat 2. ťahom (12+12)Kontrolná notácia: b. Kh2, Df7, Vg1, Vh6, Sg8, Sh8, Ja7, Jd8, Pb3, d2, d6, d7 (12), č. Kc5, Da6, Vf1, Vg5, Sb8, Pb4, b5, b6, d3, e4, f4, g2 (12), biely začne a dá mat 2. ťahom. Keby začínal čierny, vyšlo by: 1...Vh5+ 2.D:h5 mat, 1...V:g8 2.Df5 mat, 1...Vd5 2.D:d5 mat. Všetky tieto maty sa však v riešení zamenia na iné. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 95 (Katreniak) z 24. júna: 1.Je3 tempo 1...Kd4 2.Dd5 mat, 1...Kd6 2.Dc7 mat, 1...Kf4 2.Jg4 mat, 1...Kf6 2.Jg4 mat. "Pekný úvodník, ale originalita je pochybná." (L. Salai).

Riešenie problému č. 96 (Polaček) z 24. júna: 1.Vd6 hrozí 2.Vc6 mat, 1...Vd4~ 2.S:d3 mat, 1...Vde4! (predĺžená obrana) 2.Je5 mat, 1...Vf4 (druhá predĺžená obrana proti vnútornej hrozbe S:d3) 2.Jd1 mat a vedľajšie varianty 1...V:e6 2.S:e6 mat, 1...c:d6 2.J:b6 mat. "Krásna dvojťažka, takých by malo byť viac" (K. Olejník).

Výsledok riešiteľskej súťaže apríl–jún 1961 uverejníme v nasledujúcej rubrike.

Upozorňujeme čitateľov, že sa práve expeduje dvojčíslo 4.–5. Šachového bulletinu. Na jeho odber sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom našej šachovej rubriky. Šachový bulletin sa rozosiela zadarmo.

Problém č. 78 (Kaďourek), uverejnený 25. februára 1961, opravuje autor pridaním č. Pb3.

Čínsky šach, ktorého pravidlá sme nedávno uverejnili, mal ohlas medzi našimi čitateľmi. Máme správy, že sa hráva už na viacerých miestach. V prípade väčšieho záujmu mohli by sme uverejniť príležitostne inštruktívnu partiu čínskeho šachu, prípadne sprostredkovať čínskeho súpera na korešpondenčný zápas.


Vzad <<  >> Vpred