Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 10. 1961)


Problém č. 114 – originál

† Emil Bistika, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (8+5)Od autora dnešnej úlohy sme očakávali odpoveď na list, žiaľ, dozvedeli sme sa smutnú zprávu: Emil Bistika, jeden z našich verných riešiteľov, zomrel 2. februára t. r. vo veku 52 rokov. Česť jeho pamiatke!

Kontrolná notácia: b. Kb5, Vd8, Vh5, Sb3, Sb6, Je5, Pf6, f7 (8), č. Kd6, Sb8, Jf8, Jg2, Pd7 (5), biely začne a dá mat 2. ťahom. Prvá a súčasne posledná skladba s. Bistiku sa bude iste páčiť. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 107 (Moravec) zo 16. septembra: 1.Je6+ Kf7 (po 1...Ke7 ide rýchlo 2.Df8+ Kd7 3.Df7+) 2.Df8+ Kg6 3.Dg8+ Kh6 4.Dh8+ Dh7 (4...Kg6 5.Jf4+ Kf7 6.Dh7+) 5.Df8+ Kh5 6.Df3+ Kh6 (6...Kh4 7.Df4+) 7.Df4+ Kg6 8.Df5+ Kh6 9.Dg5 mat. Žiaľ, štúdia má duál v hlavnom variante: 3.Df5+ Kh6 4.Dh3+ Kg6 5.Jf8+ Kg5 6.Df5+ Kh4 7.Jg6+ Kg3 8.Df4+ Kh3 9.Dh4 mat. Za udanie duálu bolo možné získať 1 bod naviac, nevyužil to však nikto: jedna skupina riešiteľov uviedla 3.Dg8+, druhá 3.Df5+; zrejme každý bol rád, že objavil cestu k matu a ďalej už neriešil. Oprava.

Riešenie problému č. 108 (Penkov) zo 16. septembra: 1.Df7 tempo 1...K:e4, D:e4, D:f7, Jf4~, d4~ atď. 2.D:e6, D:g7, e:d4, e:d4, Sc3 atď. mat. Duály po 1...Dh5, Dg5 síce trochu rušia, nepokladáme ich však za tak zlé, aby ich bolo treba bodovať. "Veľmi zaujímavý problém, páči sa mi rozostavenie kameňov" (J. Finka). "Ornamentálne úlohy považujem za samoúčelné" (L. Salai). "Pomerne zaujímavá úloha s nenápadným úvodníkom" (A. Pericht).

Na kongrese FIDE v Sofii 19. až 23. septembra 1961 bol udelený titul medzinárodného majstra v šachu nášmu majstrovi športu dr. Maximiliánovi Ujtelkymu. Srdečne blahoželáme!


Vzad <<  >> Vpred