Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(20. 1. 1962)


Problém č. 135 – originál

Juraj Hýroš, Ružomberok

Mat 3. ťahom (5+5)Kontrolná notácia: b. Kh7, Dd2, Jd4, Jf3, Pc4 (5), č. Ke4, Sh2, Pb7, c5, g5 (5), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Úspešná strategická úloha nášho najmladšieho prispievateľa. Trojťažky tohto štýlu sú veľmi vhodné na získanie skladateľskej rutiny najmä pre tých autorov, ktorí sa dosiaľ odvážili iba na dvojťažky. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 129 (Garaj) zo 17. decembra: Na každý ťah čierneho zo základnej pozície je pripravený mat: 1...Ja7~ 2.Ja4 mat, 1...Jc7~ 2.Jc:d5 mat, ale vyčkávací ťah neexistuje. Rieši preto 1.Sb5! tempo 1...Ja7~ 2.Jc8 mat, 1...Jc7~ 2.Je:d5 mat (teda zámena dvoch matov) a predĺžené obrany 1...Ja:b5 2.Ja4 mat, 1...Jc:b5 2.Jc:d5 mat (čo nie je zámena obrán, pretože tieto varianty vychádzali aj pred úvodníkom). "Zdarilá tempovka" (M. Sečkár). "Vtipná dvojťažka, páčila sa mi" (J. Slivka). "Téma: Biely na ťahu so zámenou matov, pričom sa v predĺžených obranách vracajú predúvodníkové maty" (L. Salai).

Riešenie problému č. 130 (Mlynka) zo 17. decembra: Zdanlivé hry (vychádzajúce napr. po 1.Dg2?) 1...Vd3~ 2.D:f3 mat s predĺženými obranami 1...V:d6+, V:c3 2.J:d6, J:c3 mat (ale tretia predĺžená obrana 1...Ve3! je účinná). Po úvodníku 1.Db1 tempo nasleduje voľná zámena 1...Vf3~, V:f6+, V:g3, Ve3 2.D:d3, J:f6, J:g3, Vf4! mat. Skupine riešiteľov sa páčila konštelácia kameňov, iným sa nepáčilo množstvo bielych pešiakov, iba traja sa však vyjadrili k obsahu.

Problém č. 107 (Moravec) zo 16. septembra 1961 opravuje autor premiestnením Pa2 na f4. Postavenie: b. Ke5, Dc8, Jd8 (3), č. Ke8, Da7, Pf4, g2 (4), biely vyhrá. Intencia: 1.Je6+ Kf7 2.Df8+ Kg6 3.Df5+ Kh6 4.Dh3+ Kg6 5.Jf8+ Kg5 6.Df5+ Kh4 7.Jg6+ Kg3 8.D:f4+ Kh3 9.Dh4 mat.

Problém č. 115 (Johandl) z 21. októbra 1961 opravuje autor pridaním č. Jb7. Postavenie: b. Ka1, Da6, Vb3, Vh5, Sf1, Sh2, Jg4, Jh1, Pe3, g5 (10), č. Kf3, De8, Sg8, Jb7, Jf6, Pa5, c4, d7, e4, f5 (10), mat 2. ťahom. Intencia: 1.Sc7.

Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti uvedených opráv (mimo riešiteľskej súťaže).

Šachisti, pripravuje sa pre vás prekvapenie, pozorne sledujte Smenu nasledujúci týždeň.


Vzad <<  >> Vpred