Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(13. 1. 1962)


Problém č. 134 – originál

Michal Trubač, Žarnovica

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb4, Vc8, Jb6, Jg6, Pd5, e6 (6), č. Kd6, Vf3, Ja7, Jb5, Pc4, e3 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Prvá prvotina tohto roku – nech ich príde do decembra ešte aspoň desať ráz toľko! Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 127 (Brabec) z 9. decembra: 1. zvodnosť 1.Je6? hrozí 2.Jc7 mat, 1...V:e6, K:e6 2.d:c4, Dd7 mat, ale 1...J:e5! bez matu, 2. zvodnosť 1.Sd6? hrozí 2.Dc5 mat, 1...V:d6, K:d6 2.d:c4, Dd7 mat, ale 1...J:d6!, preto jedine 1.Ja6 hrozí 2.Dc5 mat, 1...V:c6, K:c6 2.d:c4, Dd7 mat. "Zámena obrán po zvodnostiach a v riešení, tematicky jednotná – ústup kráľa na voľné pole a blokovanie voľného poľa" (M. Gömöri). V zámene obrán vychádzajú rovnaké maty po iných obranách čierneho (keď porovnávame riešenie so zvodnosťami).

Riešenie problému č. 128 (Zlatinský) z 9. decembra: Intencia 1.Kg3 s troma hrozbami 2.Jc5+, 2.Jf4+, 2.Jd4+ a čisto vychádzajúcimi variantmi 1...Kd3 2.Jd4, 1...Kd5 2.Jd4 atď. Na ostatné ťahy čierneho vychádzajú najmenej dvojité pokračovania, vzhľadom na trojitú hrozbu ich však nemôžeme bodovať. Naviac má však úloha vedľajšie riešenie 1.Jc1 s hrozbou 2.Dh5 (1...Jc4, Kd5, Kf5, Ke3, napr. 2.Dg6+, Jc7+, Kf3, Dd7). Riešitelia mohli získať 6 bodov, ale nikto nenašiel obidve riešenia!

Problém č. 94 (Ďuriš) zo 17. júna 1961 opravuje autor odstránením Pa6. Postavenie: b. Kh5, De1, Ve5, Sa3, Jb4, Pe6 (6), č. Ke8, Pa2, a5 (3), mat 3. ťahom. Intencia 1.De4 hrozí (1...Kd8) 2.Da8+ Ke7 (Kc7) 3.Jd5 mat, 1...Kf8 2.Dg6 Ke7 3.Jc6 mat, 1...Ke7 2.Jc6+, 1...a:b4 2.D:b4 atď.

Problém č. 106 (Láttero) z 9. septembra 1961 opravuje autor pridaním b. Pb6 a č. Pa6. Postavenie: b. Ka5, Dh4, Ve3, Sa8, Sc7, Jc4 Jf8, Pa3, b3, b6, d5, e2, f3, g7 (14), č. Kc5, Vd4, Se7, Jf6, Jg5, Pa6, a7, b5 (8), mat 2. ťahom. Intencia 1.Df2.

Prosíme riešiteľov, aby pokiaľ možno preskúmali korektnosť opráv problémov č. 94 a č. 106, pravda, mimo riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred