Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 12. 1961)


Problém č. 129 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Mat 2. ťahom (9+7)


Problém č. 130 – originál

Karol Mlynka, Kozárovce

Mat 2. ťahom (15+6)Kontrolná notácia: 129: b. Ke2, Va3, Va8, Sd3, Jc3, Je7, Pa2, d4, f3 (9), č. Kb6, Ja7, Jc7, Pb7, d5, e3, f4 (7), biely začne a dá mat 2. ťahom. 130: b. Ke6, Dh1, Vd2, Vf2, Sh6, Je2, Je8, Pc3, c4, d6, d7, f6, f7, g3, g4 (15), č. Ke4, Vd3, Vf3, Pc5, c6, h7 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Dnešné dve dvojťažky majú niekoľko spoločných momentov, no najviac nás teší, že sú dielami našich benjamínov: 18-ročného Garaja a o rok mladšieho Mlynku. Len tak ďalej! Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 121 (Trnavský) z 18. novembra: 1.Jf4 hrozí 2.Jg6 mat, 1...V:f4, S:f4, Jg:f4 Jh:f4, K:f4 2.Dd4, Da1, Dg7, Vg5, Dh2 mat. "Výborný tematický úvodník a 4-krát blokovanie voľného poľa je sľubným začiatkom" (L. Salai). "Pekná prvotina. Jazdec je pánom situácie a nebojí sa skončiť na 5-krát istené pole". (J. Manek).

Riešenie problému č. 122 (Badzik) z 18 novembra: Intencia 1.Da7 hrozí 2.D:c7+ K:c7 3.Se5 mat, 1...d4 2.Dc5+ K:c5 3.Sb4 mat, 1...f6 2.Sb4+ Ke5 3.Jg6 mat (2...c5 3.Db8 mat). "Veľmi pekná úloha. S problémom č. 121 má spoločné to, že brániaci čierny kameň obsadzuje voľné pole pre svojho kráľa" (inž. A. Ivančo). "Najkrajšia trojťažka, akú som dosiaľ riešil. Veľmi zaujímavé maty" (V. Jurík). Žiaľ vedľajšie riešenie 1.Jc8+ Kc6 2.Sb4 atď. (maximálne 6 bodov). Oprava.


Vzad <<  >> Vpred