Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(30. 12. 1961)


Problém č. 131 – originál

Michail N. Popov

Sofia, Bulharsko

Mat 2. ťahom (6+6)


 

Problém č. 132 – originál

Ján Kozinka, Modranka

Mat 4. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: 131: b. Kb5, Df7, Vh4, Sg7, Jb2, Pc6 (6), č. Kd6, Sf5, Je3, Pc7, e4, e7 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. 132: b. Kf8, Vg3, Sh8, Jg8, Pe5 (5), č. Kh7, Sa5, Sb1, Jc3, Pb6, c5, d3, e7 (8), biely začne a dá mat najneskôr 4. ťahom. Vo štvorťažke si treba všimnúť najmä tematické pokusy 1.Vg7+ K:h8 2.J:e7? d2!, resp. 2.Jh6? Sa2! – hľadanie úvodníka dostane patom logický charakter a výsledná kombinácia sa bude iste páčiť. Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 123 (Apró) z 25. novembra: Zvodnosť 1.J:a4? vedie k hlavným variantom 1...Jb6 2.Vd2 mat, 1...Jf2 2.Vb4 mat, viazne však na 1...c:d5! Rieši preto jedine 1.V:a4 tempo 1...Jb6 (Vb:h8), Jf2 (V2:h8), V8:b2, Vh:b2, c:d5 2.Je2, Jb5, Vh7, Vg8, J:d5 mat. "Veľmi vtipný úvodník a pekné prerušovanie a otvárame pri matovaní". (E. Borecki).

Riešenie problému č. 124 (Amirov) z 25. novembra: 1.Dd1 hrozí 2.Ve7+ Kd5 3.Se4 mat, 1...Ke6 2.Dg4+ Kd5 3.De4 mat, 2...Ke5 3.Vc5 mat, 1...Kd5 2.Df3+ Ke6 3.Df5 mat, 2...Ke5 3.Ve7 mat. "Veľmi pekná trojťažka, svedčiaca o rutinovanom autorovi" (V. Oravec). "Vtipná hrozba a pekné rozvetvené echo" (M. Sečkár). "Páčia sa mi krásne väzby jazdca. Autor sa viditeľne zlepšuje" (M. Trubač). Háčik je iba vo variante 1...Je4, kde okrem zamýšľaného 2.f4+ Kf5 3.Vf7 mat ide aj 3.Vd5 mat (duál v mate) a naviac ešte 2.S:e4 K:e4 3.Dd5 mat. Sú to dva duály a je teraz otázka, či ich máme považovať za závažné (a každý hodnotiť v riešiteľskej súťaži 1 bodom), alebo ich z bodovania vylúčiť. Variant 1...Je4 nemožno totiž pokladať vyslovene za hlavný, ale nedá sa mu uprieť istá tematická hodnota (mat s väzbou jazdca). Kvalifikovanie duálov je tu skutočne ťažké a prosíme preto riešiteľov, najmä skúsenejších, aby sa k nemu vyslovili. Oprava.


Vzad <<  >> Vpred