Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(25. 11. 1961)


Problém č. 123 – originál

László Apró

Miskolc, Maďarsko

Mat 2. ťahom (12+11)


Problém č. 124 – originál

Talip Ch. Amirov

Nachodka, SSSR

Mat 3. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: 123: b. Ka1, Db2, Vd4, Vg7, Sf7, Sh8, Jc3, Jg6, Pc5, d5, e4, e6 (12), č. Kf6, Vb8, Vh2, Ja8, Jh1, Pa4, c6, c7, g3, g4, g5 (11), biely začne a dá mat 2. ťahom. 124: b. Kg1, Dc1, Vc6, Vd7, Sd3, Pe3, f2, g5 (8), č. Ke5, Va7, Jd6, Pc3, c7, g7 (6), biely začne a dá mat najneskôr 3. ťahom. Vo dvojťažke sú na výber dva zdanlivo rovnocenné prvé ťahy – ktorý z nich je riešením a ktorý zvodnosťou? Riešenia pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 117 (Ericsson) zo 4. novembra: 1.Sg2+ Kf4 2.Dh4+ Kf5 3.Dh5+ Ke6 4.De8+ Kd6 5.Dd8+ Kc5 6.Da5+ Kc4 7.Da4+ Kd3 8.Dd1+ Ke3 9.De1+ Kf4 10.Dh4+, alebo aj opačným smerom 2...Ke3 3.De1+ Kd3 4.Dd1+ atď. – remíza večným šachom. Táto štúdia vyvolala veľmi veľký ohlas, je však pritom zaujímavé, že iba dvaja asi spolupracujúci riešitelia z Nitry vystihli obidva významy motta: "Postavenie štúdie, ako aj pohyb kráľa naznačujú sputnik" (L. Bublinec), "Čierny kráľ je nútený obiehať po vopred určenej dráhe ako družica. Postavenie pripomína sovietsku družicu č. 2" (M. Finta). Z množstva zaujímavých odpovedí vyberáme ešte najšpeciálnejšiu: "Vf6–De5–Sd4–Pc3 = Zem, Ke4 = sputnik, Sg2 = štart, Dh3 = pohonná látka, Kh1 = sovietska veda" (L. Salai). Riešitelia, ktorí za sputnik považovali bielu dámu, boli silne prehlasovaní tými, čo stoja za čiernym kráľom. Vcelku ide o jednoduchú štúdiu, ale spojenie ornamentálneho prvku (tvar postavenia) s opisným (pohyb kráľa) je v celej problémovej literatúre pravdepodobne naprosto unikátne.


Vzad <<  >> Vpred