Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 2. 12. 1961)


Problém č. 125 – originál

V. Ťavlovskij, Borzja, SSSR

Biely vyhrá (3+4)


Problém č. 126 – originál

Axel Åkerblom, Avesta, Švédsko

Biely vyhrá (4+3)Kontrolná notácia: 125: b. Kd2, Se8, Pe7 (3), č. Kb4, Sg2, Pb3, d3 (4), biely začne a vynúti výhru. 126: b. Ke6, Jg7, Ph5, h6 (4), č. Kg8, Vh8, Ph7 (3), biely začne a vynúti výhru. Prvá z dnešných miniatúrnych štúdií má síce veľmi krátke, ale duchaplné riešenie. Predovšetkým si treba uvedomiť, že k cieľu nevedie zdanlivo správne 1.Sd7? b2 2.e8D b1D 3.Db8+ pre 3...Sb7!! 4.D:b7+ Ka3 5.D:b1 pat (nestačí zrejme ani 2.e8V pre 2...b1J+! s teoretickou remízou), biely preto urobí šikovný prvý ťah, aby po rafinovanej odpovedi čierneho dosiahol víťazstvo opatrným tretím ťahom. – Pri č. 126 bude snáď ešte lepšie, keď uvedieme priamo autorovu intenciu: 1.Je8 Kf8 2.Jf6! Vg8 3.J:h7+ Ke8 4.Jf6+ Kf8 5.h7 Vh8 6.h6! V:h7 7.J:h7+ Kg8 8.Jg5 a biely ľahko vyhrá. Správne riešenie č. 125 hodnotíme 4 bodmi, pri druhej štúdii budeme bodovať iba objavenie prípadných nekorektnosti. Napíšte, ako sa vám štúdie páčili a či pokladáte za správne, že sme ich obsah čiastočne, resp. úplne prezradili. Riešenie pošlite do 13 dní.


Oprava výsledku

Na základe oprávnených námietok dvoch riešiteľov meníme výsledok riešiteľskej súťaže júl–september 1961 (uverejnený 28. októbra) definitívne takto:

I. cena 51: I. Garaj, II. cena 48: J. Makovník, III. cena 47: M. Gömöri, IV. cena 46: L. Salai, V. cena 45: F. Prášil, VI. cena 44: I. Mosoriak, VII. cena 43: K. Olejník, VIII.–XII. cena 42: O. Ralík, J. Srnanský, M. Urbanec, M. Moška, S. Zábojník.

Riešenie problému č. 118 (Szöghy) zo 4. novembra: zdanlivé hry 1...Vf4, Sf4, V:e6, Vf6 2.V:e5, Se4, D:e6, V:f6 mat, úvodník 1.De3 hrozí 2.Jd6 mat, 1...Vf4, Sf4, V:e6, Vf6 2.D:e5, De4, Dg5, Dg5 mat. "Zámena 4 matov" (M. Trubač). "S malým materiálom veľký výkon" (M. Sečkár).


Vzad <<  >> Vpred