Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(27. 1. 1962)


Problém č. 136 – originál

Bedrich Ďuriš, Istebné nad Oravou

Mat 2. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: b. Kb4, Sb1, Sg3, Jd5, Je7, Pb5, d2, g5 (8), č. Kd4, Dh6, Sf1, Jg4, Pe2, e6 (6), biely začne a dá mat 2. ťahom. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 131 (Popov) z 30. decembra: 1.Vh5 tempo, 1...Sf5~, Se6, e6, e5, Je3~ 2.Se5, Df4, Dd7, Sf8, Jc4 mat. "Pekná tempovka" (inž. A. Ivančo). "Grimshaw s pešiakom a strelcom v predĺženej obrane" (M. Trubač).

Riešenie problému č. 132 (Kozinka) z 30. decembra: Intencia 1.Vg4 s hrozbou 2.Vh4+ Kg6 3.J:e7+ Kg5 4.Sf6 mat, 1...Je4 2.Vg7+ K:h8 3.J:e7, 1...Jd5 2.Vgh7+ K:h8 3.Jh6 atď., ale aj vedľajšie riešenie 1.Sf6 hrozí 2.Vg7+ 3.V:e7, 1...e:f6 2.Vg7+ 3.J:f6, 1...Je4, Jd5 ako v intencii. Možnosť získať 8 bodov (po 4 za každé z riešení) využil iba M. Urbanec!

Problém č. 122 (Badzik) z 18. novembra 1961 opravuje autor posunutím celej pozície o pole doprava a pridaním č. Ja4. Postavenie: b. Kf8, Dg2, Sd3, Jf7, Pb3, b5, b6, h4 (8), č. Ke6, Sd4, Ja4, Jh2, Pc5, d7, e5, f4, f6, g7 (10), mat 3. ťahom. Intencia 1.Db7 hrozí 2.D:d7+ K:d7 3.Sf5 mat, 1...e4 2.Dd5+ K:d5 3.Sc4 mat, 1...g6 2.Sc4+ Kf5 3.Jh6 mat (1...J:b6 2.D:b6+).

Problém č. 124 (Amirov) z 25. novembra 1961 opravuje autor pridaním č. Pe7. Postavenie: b. Kg1, Dc1, Vc6, Vd7, Sd3, Pe3, f2, g5 (8), č. Ke5, Va7, Jd6, Pc3, c7, e7, g7 (7), mat 3. ťahom. Intencia 1.Dd1 hrozí 2.V:e7+, 1...Ke6 2.Dg4+ Kd5 3.De4 mat, 2...Ke5 3.Vc5 mat, 1...Kd5 2.Df3+ Ke6 3.Df5 mat, 2...Ke5 3.Ve7 mat, 1...Je4 2.S:e4 atď. Oprava.

Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti uvedených opráv (mimo riešiteľskej súťaže).

Výsledok riešiteľskej súťaže október–december 1961 uverejníme v nasledujúcej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred